Kod CZ

Bohuslávky

(Bohuslavice)

Kaple Všech svatých Zdroj A) Zdroj B)

1809, přestavěna 1875

 

Kamenný kříž Zdroj A)

Před kaplí. Nápis na zadní straně: „NÁKLADEM ONČANŮ / BOHUSLAVSKÝCH / NA PAMÁTKU / PADLÝCH VOJÍNŮ / R.1914-18“

 

Kamenný kříž Zdroj A)

Na rozcestí k Trnávce, u sv.obrázku

 

Sv.obrázek Zdroj A)

Na rozcestí k Trnávce, u kamenného kříže

 

Usedlost – Kovaříkův grunt č.p.6 (28?) Zdroj A) Zdroj B)

Památkově chráněna do 1991

 

Budova Revíru Zdroj B)

V lese Obora

 

Památný dub Zdroj B)

Stoletý

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Hranice, s.o. Lipník nad Bečvou

1961 Okres Přerov

1976 část Lipníku nad Bečvou

1990 samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad Lipník nad Bečvou

Mikroregion Lipensko

 

Historie obce Zdroj A)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322.

Za nejstarší písemnou sbírku o obci Bohuslávky byl dosud považován zápis v moravských zemských deskách z roku 1371, kde je zaknihován prodej obce Bohuslávky Mikulášem a Janem z Bohuslavic, markraběti Janu, bratru císaře Karla IV. První zmínka o obci je však z roku 1322 a nachází se v tzv. Oseckém misálu, který byl přeložen z latiny a poblikován PhDr. Ivanem Krškou, ve Sborníku Státního okresního archivu Přerov, ročník 95.Po Janově smrti v roce 1375 zdědil panství jeho syn Jošt. V dalších obdobích se pány nad oblastí, mezi kterou patřily i Bohuslávky stali Albrecht z Cimburka, Jan a Ctibor z Cimburka, Hynek z Valdštejna, pánové z Pernštejna, Půtové z Ludanic, pánové z Vrbna a další.

 V letech 1738-1781 za vlastnictví Karla z Ditrichštejna probíhají války s Pruskem, které vedla Marie Terezie a v kraji dochází k novým útrapám. V r. 1768 obnovil Karel v Bohuslávkách, zvláštním privilegiem dědičné fojtství, kterým povyšuje statek Jiřího Chalupy na dědičnou rychtu s právem šenku. Jde o dům č. 1 - bývalá hospoda.

 Posledními vlastníky panství, na němž se rozkládaly Bohuslávky byli v letech 1781-1808 Jan Karel z Ditrichštejna a 1808-1850 František Josef z Ditrichštejna. Za něho byl císařským dekretem zrušen svazek poddanský. Obec se stala svobodnou a volila své zastupitele

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

364

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2014

331

 

 

www.bohuslavky.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) bohuslavky.cz (28.1.2016)

B) místopisy.cz (28.1.2016)

C) cs.wikipedia.org  (28.1.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.1.2016