Oprostovice

Kaplička

V poli za obcí

 

Kamenný kříž

V poli

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Holešov, s.o. Bystřice pod Hostýnem

1961 Okres Přerov

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Oprostovice

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

172 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (6.4.2015.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.4.2015