Bořenovice

Kaple P.Marie C)

Kaple Panny Marie

 

[Větrný mlýn] 2)

1795, přenesený do Rymice

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Holešov, s.o. Holešov

1961 Okres Kroměříž

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bořenovice

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 297

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek ČR, 2002

 

C) cs.wikipedia.org (93.4.2015)

 

  

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.4.2015

Předchozí editace: 15.5.2011