Kód CZ

Tvarožná Lhota

Kostel sv.Anny A)

ve funkcionalistickém stylu byl vysvěcen 30.července 1933. Světitelem byl světící biskup Msgre Jan Stavěl, zvony světil pan farář Jan Vrtek dne 2. července 1933 za asistence d.p.konsistor. rady Martina Bogára z Hroznové Lhoty a d.p. prof. Františka Bureše od sv. Martina ze Strážnice. Myšlenka postavit zde kostel vznikla již v orce 1909, je uvedena v pamětní knize  Kostelní jednoty sv.Anny. Sbírky na stavbu se konaly po celé obci i okrese

 

Zvonice A)

Na návsi , Zvonice na návsi je z počátku 19. století. První informací o její existenci je zápis ze Školní kroniky , kdy je vzpomínána v roce 1883.

 

Rozhledna A)

 je umístěna v katastrálním území obce Tvarožná Lhota, v lokalitě známé jako Vrchy. Na mapě ji lze najít pod názvem Travičná, což je vrchol kopce s nadmořskou výškou 380 metrů. Je první rozhlednou v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Železná stavba je vysoká 52,6m a váží 34 870kg. Ochoz je umístěn ve výšce 33,6m, k jeho dosažení je třeba vyjít 177 schodů. Rozhledna byla postavena v roce 2002. Návštěvu rozhledny je možno v letních měsících spojit s koupáním v přírodní vodní nádrži Lučina.

Rozhledna

 

Muzeum oskeruší C) A)

Na návsi

 

Dům A)

posledním dokladem staré zástavby v obci. Je památkově chráněn. V současnosti je v domě malá autentická expozice selského života a výroby tvarohu.

 

Dub v Jiříkovci C)

 

Obecní dřín C)

 

Špirudova oskeruše C)

 

Tomečkova oskoruša C)

 

Zpět na

okres

panství

1850 politický a soudní okres Strážnice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Obec Tvarožná Lhota, se zvonicí uprostřed a s kostelem ve funkcionalistickém slohu, se nachází v podhůří chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, 8 km od Strážnice.

Malebná krajina, v níž se obec položena, doslova vyzývá k turistickým procházkám po četných turistických stezkách, a zároveň zve k cykloturistice, sběru hub i léčivých rostlin

Obec Tvarožná Lhota ( dříve jen Lhota) je připomínána už v roce 1486 jako součást strážnického panství. Ještě předtím v roce 1475 obdržela od Pertolda z Lipé právo odúmrti, které bylo v roce 1546 potvrzeno Janem II. ze Žerotína. Od roku 1628 až do zrušení patrimoniální správy náleželo strážnické panství i s Tvarožnou Lhotou hrabatům Magni

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.tvarozna-lhota.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

A).tvarozna-lhota.cz (2008)

C) cs.wikipedia.org  (31.7.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.7.2015