Bobrovníky

(Bobrownik)

Kaple D) E)ú

http://static.panoramio.com/photos/original/83915103.jpg

 

Památník padlým D) E)

V 1.sv.válce

http://img.geocaching.com/cache/ccd23b96-3326-4b29-94e1-537db368c072.jpg

 

Škola D) E)

http://img.geocaching.com/cache/ccd23b96-3326-4b29-94e1-537db368c072.jpg

 

Zpět na okres

Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Hlučín

1961 Okres

část Hlučína

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

V dávném středověku se při řece Opavě dařilo chovu bobrů. Zeměpanští bobrovníci chovali bobry také na umělých stavech a v katastru obce si postavili osadu, která odtud dostala svůj název. Při dělení Opavska mezi syny vévody Mikuláše II. v roce 1377 Bobrovník náležel vlastníkům hradu Landek a tato zpráva je první písemnou zmínkou o existenci obce. Pevný hrad Landek byl ale při ničivém tažení černé roty Matyáše Korvína v srpnu 1474 dobyt a zcela zničen. Sídlem landeckého panství sa stal Hlučín a k němu příslušely i Bobrovníky. Při sepisování karolínského katastru za Františka Řehoře hraběte Gianini, majitele hlučínského panství, měly Bobrovníky 10 poddaných, z toho 7 sedláků a 3 zahradníky, stejně jako v roce 1783. Podstatnou správní změnou prošly Bobrovníky v roce 1832, kdy se staly součástí hošťálkovického panství. Hošťálkovice až do roku 1809 byly součástí panství hlučínského a teprve potom se staly samostaným statkem. K tomuto statku vlastník Antonín Josef Römisch v roce 1842 přikoupil Bobrovníky spolu s Lhotkou, Ludgeřovicemi, Markvartovicemi, Petřkovicemi od hlučínského panství. Dalšími vlastníky Bobrovníků a uvedeného statku se v r. 1847 stali Rotschildové. V r. 1843 měly Bobrovníky svobodnou rychtu a 38 domů, v nichž bydlilo 205 obyvatel. Hošťálkovická vrchnost měla v Bobrovníkách panský dvůr. Škola v obci vznikla v r. 1841, školní budovu získala v r. 1880. Po připojení k ČSR měly Bobrovníky rozlohu 161 ha, 552 obyvatel, 71 domů, hájovnu, dvůr náležející k hošťálkovickému statku, celnici, restauraci, obchod a provozoval zde činnost český hospodářský spolek. Oddělenými částmi obce byly samotné skupiny chalup zvané Malánky a Staré dominium. Katastr Bobrovníků má nejvyšší nadmořskou výšku z celého hlučínska 321 m.n.m, a to rozhodlo o stavbě televizního vysílače, z něhož 31,12,1955 začalo vysílat ostravské studio jako druhé v republice. Dne 1,7,1975 byly Bobrovníky připojeny k Hlučínu a staly se jeho městskou částí.(prozatím)

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

552

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (9.2.2015)

D) bolatice.cz

E) bobrovniky.euweb.cz

F) mapio.cz

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.5.2015