Kód CZ 16090

Šlapanov

(Schlappenz)

Osada: Kněžská

Připojen: Šachotín

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj C)

Pův.gotický, nově vystavěn 1733, věž zvýšena 1899

Šlapanov, kostel.jpg

 

Fara

...

 

Hřbitov

Kolem kostela, ohrazený zdí

 

Hřbitovní brána

s kamenným portálem se sochou P.Marie 1733

Šlapanov, brána před kostelem.jpg

 

Kaple sv.Máří Magdaleny Zdroj C)

Za vsí, 19.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

Na návsi, barokní, 1726

Šlapanov, socha Jana Nepomuckého.jpg Šlapanov, socha Jana Nepomuckého.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

1851

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Na hřbitově, s přiřazeným litinovým křížem

Šlapanov, kříž u kostela.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

...

Šlapanov, kříž.jpg

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Štoky

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257, kdy patřila mezi jednu ze čtyř hornických vsí Lichtenburků, ze zápisu o desátkovém darování Smila z Lichtenburka. V roce 1278 byl vyjmut z horní pravomoci města Brodu. Díky nalezištím stříbra se ze Šlapanova stalo prosperující městečko, avšak úpadek těžby znamenal i úpadek osídlení. Do poloviny 14. století dolování pokračovalo za podpory německobrodského nákladníka Thunlina, avšak obec se zmenšovala až tak, že opět byla řazena pouze mezi vsi. V držení pánů z Lichtenburka a pánů z Lipé zůstal Šlapanov až do konce 13. století,, roku 1351 Šlapanov vlastnil měšťan Thunlin z Brodu,[2] v roce 1413 se stal majitelem Jan z Pacova a Batelova, v roce 1455 jeho syn Havel. Od roku 1496 se obec stala součástí polenského panství. V letech 1548 - 1727 byla v majetku Německého Brodu, poté byla obec převedena pod střítežské panství.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

675 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

 

 

 

Kód CZ 6721

Kněžská

(Pfafendorf)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.1.2018