Kód CZ

Květinov

Kvasetice

Železný kříž

18.stol, na severu obce

 

Zámek

1811, patrová budova bez dekorace, v průčelí zbytky tří polosloupů z portálu

 

Park

1825, Sešlý a zanedbaný s rybníkem

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Havlíčkův Brod

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 401

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

Kód CZ

Kvasetice

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace