Kód CZ

Bedřichov

(Friedrichsdorf)

Bukovno

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Štoky

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Jihlavy

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1543 47%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

Kód CZ

Bukovno

(Walddörfel)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace