Albrechtice

(Olbrachcice, Albersdorf

Kostel sv.Petra a Pavla A) B) G) E)

Dřevěný, 1766, na místě staršího dřevěného kostela sv.Archanděla Michaela. Současný dřevěný barokní kostelík, stojící na hřbitově, patří k několika málo dřevěným stavbám tohoto druhu, které se na Těšínsku zachovaly. Tento kostelík byl vystavěn v roce 1766 místo předchozího kostela, také dřevěného, který byl poničen častými povodněmi.

O předchozím kostele fryštátský děkan Chalik napsal v roce1679 že "byl pěkně postavený (mundo fabricata)". V tomtéž roce zničila povodeň kostel i polovinu přilehlého hřbitova. Z vizitačního protokolu z roku1679 je zřejmé, že tento kostel patřil pod farní úřad v Karviné. Byl zasvěcen archandělu Michaelovi. Mše svaté se tady sloužily každou třetí neděli a Jitřní na Hod Boží vánoční.Ve věži se nacházely dva zvony. Pánem vesnice byl tehdy maršál těšínského knížectví, Jan Bedřich de Larisch. Tento původní kostel byl pak natolik zničen povodněmi a vlhkem, že musel ustoupit novému, postavenému na místě starého v roce 1766.

Nově postavený dřevěný kostel v Albrechticích z roku 1766 byl zasvěcen svatému Petrovi a Pavlovi. Délka lodi je 17 metrů a šířka 8,5 metru, věž je dřevěná a je 18 m vysoká s kopulí z pozinkovaného plechu, na špici s železným křížem, vysokým 1,8 m. Na lodi je ještě malá věž s křížkem a zvonem - umíráčkem, pokrytá plechem. Šindelová krytina na střeše nahradila v roce 1970 dřívější dehtovou lepenku. Šindel je loupaný, 0,5 m dlouhý a bylo použito cca 90 000 kusů.

V roce 1890 byl rozšířen hřbitov a byl na něm postaven nový dřevěný kříž. V roce 1900 byly pořízeny nové varhany jako náhrada starých. Za 1. světové války byly v roce 1916 dva zvony tohoto kostela zabrány pro válečné účely a to zvon vážící 243 kg s plochořezbou svatého Petra a Pavla a vážící 34 kg s nápisem „Johann Steiber in Neutitschein 1815“. V kostele zůstal jen jeden zvon, zhotovený v Bialej v Polsku od firmy Schwabe.

Od 23.6.1966 do 20.10.1967 se prováděla generální oprava památkově chráněného barokního kostelíka. Základy byly do hloubky 90 cm postaveny nově. Práce se prováděly postupně po obvodu. Nakonec byl obvod kolem zdi vydlážděn kulmskou břidlicí, dovezenou z lomu v Břidličné. V roce 1970 byla provedena také oprava střechy tohoto kostela. Starý barokní kostel stále ještě slouží svému účelu, a to 2x v roce, o Všech svatých a v Den zádušní.

http://img.geocaching.com/cache/1e94944b-f954-46dc-bedd-55e39d2d9587.jpg

 

Kostel sv.Petra a Pavla A) B) E)

zděný, vystavěn v letech 1935-1938. Nový kostel sv. Petra a Pavla je jednolodní s rozměry 37 x 12 m. Věž má půdorys 3,5x3,5 m a je 60 metrů vysoká. Věžní kříž má výšku 6 m.

Hlavní oltář je sestaven ze čtyřmetrového kříže a dvou reliéfu, na pravé straně je to Poslední večeře a na levé Pozdvihování . Svatostánek je ze dřeva. Oltář byl pořízen v roce 1947. V roce 1968 byly pořízeny dvoumanuálové varhany se 40-ti rejstříky, pocházející z rozbořeného kostela sv. Jindřicha v Karviné – Solci. Před montáží ve zdejším kostele byly opraveny v továrně na varhany v Krnově. V kostele se nachází 34 dubových lavic 3,4 m dlouhých a další 4 lavice jsou umísteny na kůru. Vežní čtyřciferníkové hodiny byly pořízeny v roce 1950. Byl zhotoveny v Třineckých železárnách. Ve věži byly umístěny 4 zvony: Barbora byla ocelová a vážila 499 kg, Ondřej- 240 kg a je rovnež ocelový, stejně jako Izidor o váze 120 kg. Nejmenší zvon byl ze zvonoviny a vážil 30 kg. V roce 1938-9 byl pořízen nový veliký zvon, odlitý v Ustroniu. Do věže byl zavěšen 15.5.1939. V roce 1966 bylo provedena úprava zvonění na motorický pohon. V roce 1971 byly pred průčelí kostela umístěny zrestaurované bílé mramorové sochy z carrarského mramoru, vlevo Krista ukřižovaného a vpravo Panny Marie Lourdské.

Dne 23.1.1993 jsme prožívali událost svěcení nových zvonů, které byly odlité v dílně paní Ditrichové v Brodku u Přerova. Ceremoniálu se účastnil olomoucký biskup Msgr. Josef Hrdlička a asi 15 dalších duchovních z okolí, včetně karvinského děkana, p.Petra Černoty. Zvony posvětil otec biskup na prostranství před kostelem.

Největší zvon má hmotnost 855 kg a je naladěn na fis1, druhý zvon má hmotnost 491 kg, tón A1, a třetí zvon váží 360 kg, tón H1.Původní zvony byly demontovány.

http://www.albel.cz/grafiky/foto/kostel.jpg

 

Fara E)

Po 1950. p. Josef Maciejiczek - Stonavský kaplan, který po druhé světové válce nastoupil v Albrechticích jako lokalista. Jemu se za totality podařilo vystavět farní budovu s přispěním farníků. Tento kněz se mimořádne zasloužil o dovybavení nového kostela.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Albrechtice,_fara_u_kostela_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla.JPG

 

Evangelický kostel A) B)

1946-1948, později rozšířen o přístavby

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Albrechtice_evangelicky_kostel.JPG/280px-Albrechtice_evangelicky_kostel.JPG http://voztrans.cz/upload/IVAN1/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD%20Albrechtice%20(okres%20Karvin%C3%A1)5.jpg

Kaplička A) B)

Na Pacalůvce, zděná s obdélným půdorysem, postavena roku 1844 rolníkem Františkem Šeligou. Podle starých vyprávění tam byl při polních pracích vyorán poklad - zlaté mince v soudečku ze zinkového plechu. Druhá verze uvádí, že poklad našla služka Františka Šeligy při kosení trávy na mezi, z vděčnosti za tento nález byla postavena kaplička s Pánem Ježíšem v žaláři.

 

Kaplička sv.Jana A) B)

ul. Osvobození na Důlském za železničním mostem, kapličku nechal postavit domkář a zedník Jan Zahraj na rozhraní svých pozemků a pozemků hraběte Jana Larische v roce 1880 nebo 1881 právě na počest hraběte. Ten poskytl zdarma materiál na její stavbu. Kaplička byla zasvěcena sv. Janovi – původně v ní byla dřevěná soška světce spoutaného u kůlu, dílo místního řezbáře Pavla Matuszynského. Kaplička však byla několikrát vykradena a tak dnes chrání vstup mříž. Interiér je vyzdoben svatými obrázky.

 

Kaplička A) B)

Na cestě z Albrechtic do Stonavy z roku 1848, postavená na památku revolučního dění toho roku.

 

Boží muka A) B)

19. století

 

Kamenný kříž  A) B)

image014.jpg

 

Kamenný kříž  A) B)

Na ulici Stonavské postavený tímtéž Janem Zahrajem, který v roce 1890 zakoupil statek čp. 1 a nechal si u něj roku 1897 postavit dřevěný kříž, rovněž dílo Pavla Matuszynského. V roce 1922 byl dřevěný kříž nahrazen kamenným.

 

Kamenný kříž  A) B)

Na křižovatce u kostela, postavený v roce 1894. Původně v těchto místech stával kříž dřevěný, připomínaný v listině z roku 1813, ve které tehdejší radní v čele s fojtem Janem Budinským uvádějí, že na své vlastní náklady nechali postavit kříž na památku umučení Ježíše Krista.

 

Boží muka A) B)

Poblíž kruhového objezdu u nového sídliště. Někdy před rokem 1840 je dal postavit dědeček albrechtického kováře Antonína Pawlity. Bývala původně také dřevěná, později byla nahrazena kamennými. V zaskleném výklenku je svatý obrázek.

 

Kamenný kříž A) B)

Před katolickým kostelem původně u zlikvidovaného kostela sv. Jindřicha v Karviné – Dolech, který padl za oběť důlní činnosti.

File:Albrechtice, kříž u kostela svatého Petra a Pavla.JPG

 

Socha P.Marie  A) B)

Před katolickým kostelem původně u zlikvidovaného kostela sv. Jindřicha v Karviné – Dolech, který padl za oběť důlní činnosti.

File:Albrechtice, kříž u kostela svatého Petra a Pavla (2).JPG

 

Pamětní deska p. Karolu Sliwkovi A) B)

Na Dělnickém domě, 1971 poslanci Národního shromáždění, který byl v roce 1943 umučen nacisty v Mauthausenu.

 

Památník osvobození A) B)

obce Rudou armádou, 1976

 

Pomník G)

obětem 1.svetové války, na hřbitově

 

Pomník G)

obětem 2. světové války, na hřbitově

 

Pomník G)

židovským obětem , na hřbitově

 

Dělnický dům A) B) D)

vystavěn roku 1908

http://voztrans.cz/upload/IVAN1/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD%20Albrechtice%20(okres%20Karvin%C3%A1)2.jpg

 

Škola A) B)

Dnes obecní úřad, (nová škola z r.1986)

 

Škola A) B) D)

Polská

http://voztrans.cz/upload/IVAN1/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD%20Albrechtice%20(okres%20Karvin%C3%A1)4.jpg

 

Evangelická škola A) B)

1861, v severní části obce, od 1950 do 1988 evangelická fara

 

 

Větrný mlýn A) B)

Malý s ocelovou turbínou

image019.jpg

 

 

Zpět na okres

Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Fryštát (Karviná)

1961 Okres Karviná

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Albrechtice

Historie obce

Kod CZ 18

První písemná zmínka 1447.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1447, kdy tam již stál farní kostel. Jméno dostala nejpravděpodobněji po Albrechtovi, podkomořím Těšínského knížectví o němž je zmínka z roku 1322. Roku 1693 prodal František Vilém Larisch ze Lhoty Albrechtice Jindřichu Ferdinandu Larischovi a od té doby se staly součásti karvinského panství. Obec přináležela správně až do roku 1952 do okresu Fryštát, pak do roku 1960 do okresu Český Těšín a od té doby je součásti okresu Karviná.

 

Roku 1828 byla postavená obecná škola a o 100 let později druhá. V roce 1914 byla dobudována jednokolejná železniční trať do Českého Těšína a roku 1957 zdvojkolejněná. Téhož roku bylo náhodně objeveno archeologické naleziště v nivě řeky Stonávky s nálezy sahajícími až do 9. století.

 

Při sčítání roku 1850 měly Albrechtice 828 obyvatel, v roce 1930 bylo evidováno 1641 obyvatel a 243 domů. Roku 1980 se počet obyvatel zvýšil na 3617 osob a bylo napočteno 1093 bytů; z toho k české národnosti se hlásilo 58 %, k polské 35,5 % a ke slovenské 6,5 % obyvatel.

 

Rok

obyv.

domů

1869

1015

159

1880

1070

158

1890

1102

148

1900

1155

154

1910

1335

170

1921

1387

179

1927

1387  (65%Pol.)

 

1930

1641

 243

1950

1602

322 

1961

 2184

453 

1970

2559 

518 

1980

3616

609

1991

3904

713

2001

4071 (23% pol.)

 755

2006

3974

 

 

www.obecalbrechtice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

3) Albrechtické listy 1,2,3/2011

 

A) obecalbrechtice.cz (9.10.2011)

B) cs.wikipedie.org (9.10.2011)

C) sk.wikipedia.org (23.5.2013)

D) voztrans.cz (23.5.2013)

E) Hhrady.cz (24.5.2014)

F) albel.cz (24.5.2014)

G) geocaching.com (24.5.2014)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.5.2014

Předchozí editace: 9.10.2011