Šenov

Kostel Prozřetelnosti Boží A)

Barokní stavba z r. 1764 je umístěna v areálu zámeckého parku. Krásný oltář z kararského mramoru z Itálie. Za oltářem vzácný obraz znázorňující franského krále Karla Velikého, jak dává bořit pohanské modly a stavět křesťanské kostely (autor pravděpodobně J. Jablonský) Nádherný renesanční měděný lustr zavěšený na chóru u varhan Varhany (umělci uznávané jako nejlepší na severní oravě) umožňující provozovat nejen kvalitní chrámovou hudbu, ale i umělecké koncerty 4 náhrobní kameny, zobrazující hlavní představitele rodu Skrbenských 4 boční oltáře s díly:   -Jablonského - obrazy sv. Jana Nepomuckého,sv. Hedviky, Pieta od neznámého autora znázorňující patronku horníků, sv. Barboru (levý boční obraz)

Senov03.JPG Szonow-kosciol.jpg

 

Fara G)

http://img.firmy.cz/premise/full/201409/0308/47/5406d49747b1c7d8ed1f0b00?v=1

 

Kostel Českobratrské církve evangelické A) D)

Základní kámen byl položen 29.6.1936 a přesně za rok byl kostel vysvěcen. Stavbu provedl zednický mistr Sivera ze Slezské Ostravy, dva zvony dodaly Vítkovické železárny (11 a 9 q). V roce 1947 byly postaveny varhany od firmy Menzel z Kutné Hory.

http://zdeneksebesta.net/senov/img/evan1.jpg http://zdeneksebesta.net/senov/img/evan2.jpg

 

Evangelická kaple A) D)

Evangelické-augsburského vyznání Na  pozemku, který byl darován rolníkem p. Matyášem Miksou, byla v roce 1862 postavená dřevěná zvonice, tesařské práce provedl František Hrbáček se svými syny a  zvonem byla osazena 11.12.1869 ( váha 375 kg, cena 597 zlatých a 13 krejcarů). Na jejím místě v roce 1896 postavená kaple zděná.

http://zdeneksebesta.net/senov/img/kaple1.jpg

 

Socha sv. Floriána A) E)

na křižovatce ulic Hlavní a Kaštanové

http://zajimavosti.infocesko.cz/Images/clanek/mesta/16432/13zoom.jpg http://zajimavosti.infocesko.cz/Images/clanek/mesta/16432/13zoom.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého A) E)

 poblíž budovy staré školy

http://zajimavosti.infocesko.cz/Images/clanek/mesta/16432/12zoom.jpg http://zajimavosti.infocesko.cz/Images/clanek/mesta/16432/12zoom.jpg

 

Socha sv. Antonína Paduánského A) E)

 poblíž budovy staré školy

http://www.infocesko.cz/Images/clanek/mesta/16432/11zoom.jpg http://www.infocesko.cz/Images/clanek/mesta/16432/11zoom.jpg

 

Kamenný kříž C)

1928

Šenov, kříž na počátku ulice U Rybníků (1).JPG

 

Kašna A)

V zámeckém parku

http://cile.jedemetaky.cz/data/galleries/trasy/44/4030.jpg

 

[Zámek] A)

zbořen 1927, zbylo jediné hospodářské křídlo, upravené ve stylu sorely, budova se sgrafity Viléma Wünsche ve stylu socialistického realismu

Šenov, ZUŠ Viléma Wünsche.JPG

 

Větrný mlýn A)

na Škrbeni z roku 1911-1922

 

Větrný mlýn A)

na Škrbeni z roku 1911-1922

 

Větrný mlýn A)

na Škrbeni z roku 1911-1922

 

Větrný mlýn A)

na Škrbeni z roku 1911-1922

 

Větrný mlýn A) F)

U Šimška z roku 1911-1922

http://im.foto.mapy.cz/pub/big/000/057/000057262_f98790

 

Mlýn A)

na Škrbeni z roku 1911-1922…

Mlýn Šenov.jpg

 

Zámecký park  A)

Poslední část zámeckého komplexu renesančního zámku Skrbeňských (zbořen v r. 1927) tvoří budova ZUŠ

 

 

 

Zpět na okres

Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Frýdek

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Šenov, dříve nazývaný též Šonov, (německy Schönhof, polsky Szeónov, Krásné Dwory) patří k nejstarším sídlům ve Slezsku. Přesné datum založení není známo, ale archeologické nálezy v okolních lokalitách potvrzují osídlení této oblasti již v paleolitu. Později docházelo k osídlení podél obchodní stezky od Baltického moře k jihu, karpatskou stranou Moravské brány.  ravděpodobně vznikl již ve 12. století, jako předkolonizační slovanská osada při obchodní cestě z Opavy do Těšína, v dnešní místní části Vráclav mohla existovat vodní tvrz v močálovité krajině. První písemná zmínka o Šenovu je v soupise desátků vratislavského biskupství z doby kolem r. 1305. Od 12. století patřil k těšínskému knížectví jako jeho západní část, které bylo od dob Přemysla Otakara II. až do r. 1742 součástí zemí Koruny české a do r. 1918 součástí Rakousko-Uherska pod vládou Habsburků.

14.století...

V roce 1388 je Šenov připomínán jako zvláštní samostatný statek, ve 14. a 15. století zde sídlili zemané označovaní jako Šaškové ze Šenova. V roce 1531 koupili statek Sedlničtí z Choltic, kteří zahájili stavbu menšího renezančního zámku. Ten dostal konečnou podobu až za nového vlastníka, kterým byl od roku 1549 Jaroslav Skrbenský, svobodný pán z Hříště.

19.století...

V roce 1829 je panství i se zámkem prodáno Filipu Ludvíkovi, hraběti Saint Genois. Poslední majitel ,od roku 1893 hrabě Jindřich Larisch z Mönnichu, neměl o zámek příliš zájem, tak objekt chátral včetně vybavení a roku 1927 byl na žádost majitele zbourán. Vybavení bylo z části rozebráno, zámecká knihovna převezena do Vídně, stavební materiál byl použit místními občany.

20.století...

V 50. létech byly brigádnicky rozebrány zbytky zdiva k terénním úpravám zámeckého parku. Do dnešních dnů přetrvala v parku řada dendrologických zajímavostí. Ze zámeckého areálu se zachovala pouze budova správce panství, později sídlo národního výboru, nyní Základní umělecká škola se sgrafity místního rodáka malíře Viléma Wünsche.

Namísto nedochovaného dřevěného renezančního kostela sv. Mikuláše byl vystavěn roku 1764 farní kostel Prozřetelnosti Boží. Stavitel Jakub Pánek zde užil pro rokoko zajímavý centrální půdorys s půlkruhovým závěrem. K dalším religiozním stavbám patří kaple církve Evangelické - augsburského vyznání  z roku  1893, kostel  Českobratrské církve evangelické z 30. let dvanáctého století. Po první světové válce se Šenov stává součástí Československé republiky.

Ve čtyřicátých létech došlo polským záborem k rozdělení obce, následnou německou okupací pak byl součástí říšského protektorátu. Dne 3. 5. 1945 byl Šenov osvobozen Rudou armádou a stává se opět součástí ČSR.

Současnost...

Usnesením Parlamentu ČR získává obec v roce 1993 vlastní znak a 5. 10. 1998 se Šenov stává městem. Katastr o rozloze 1 663 ha tvoří z 900 ha zemědělská půda a z 430 ha lesy na severních a jižních svazích. Tvoří severní výběžek okresu Frýdek-Místek, vklíněný mezi velká města Ostravu a Havířov. Rozkládá se podél obou břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým masivem Beskyd - 15 km jižně a příčným směrem k převládajícím větrům z rozsáhlých polských rovin, které dávají oblasti ráz chladnějšího počasí.

V Šenově žije cca 5 500 obyvatel, bydlících převážně v rodinných domcích (cca 1641 popisných čísel).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 3489

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.mesto-senov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) mesto-senov.cz (2010)

C) cs.wikipedia.org (16.5.2015)

D) zdeneksebesta.net (18.5.2015)

E) zajimavosti.info.cesko (18.5.2015)

F) foto.mapy.cz (18.5.2015)

G) firmy.cz (18.5.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.5.2015