Bruzovice

Kostel sv.Stanislava A)

farní 1877. na místě dnešního je poprvé zmiňován v roce 1636, ale současný kostel byl vystavěn až roku 1677 za Františka Eusebia z Oppersdorfu. V jižní fasádě lodi je atypicky umístěný znak Františka Eusebia a jeho ženy Anny Zuzany z roku 1676. je jednolodní barokní obdélná stavba zakončená presbytářem, na jehož obou koncích jsou sakristie. Půdorys stavby tak tvoří katolický kříž. V průčelí se tyčí věž s cibulovitou bání. Nad presbytářem je drobný sanktusník.

CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava 2.jpg

 

Fara C)

...

CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava 1.jpg

 

Kaple A)

z roku 1865 (směr Pazderna) u č.p.155 (?)

 

Kaple A)

U č.p.159

 

Kamenný kříž A)

U  kostela, proti schodišti

CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava, kříž.jpg

 

Socha sv.Barbory A)

před kostelem

CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava, Sv. Barborko.jpg CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava, Sv. Barborko.jpg

 

Socha sv.Josefa A)

před kostelem

CZE Bruzovice Kostel svatého Sv. Josef.jpg CZE Bruzovice Kostel svatého Sv. Josef.jpg

 

Socha s dítětem A)

před kostelem pod schodištěm

CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava 2.jpg CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava 2.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého A)

před kostelem pod schodištěm

CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava 2.jpg CZE Bruzovice Kostel svatého Stanislava 2.jpg

 

Památník obětem sv.války A)

...

http://img98.rajce.idnes.cz/d9803/9/9211/9211897_5be6443a9f426309306e2e2cda890e92/images/7801_Bruzovice,kostel.jpg

 

[Tvrz] A)

Předpokládané drobné středověké sídlo jihozápadně od centra obce a panský folvark zvaný Horní dvůr. Pravděpodobná kolébka rodu Bruzovických z Bruzovic.

image003

 

Hasičská zbrojnice C)

CZE Bruzovice hasičská zbrojnice.jpg

 

Statek č.p.10 A)

z roku 1858

 

Dům A)

image030

 

Dům A)

image031

 

Dub letní A)

Chráněný strom

 

Jasan ztepilý A)

Chráněný strom

 

 

 

Zpět na okres

Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Frýdek

1961 Okres Frýdek-Místek

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bruzovice

Historie obce

Vesnice vznikla na přelomu 14. století v průběhu lanové kolonizace. První dochovaná písemná zpráva pochází z doby okolo roku 1305. Zakladatelem a prvním feudálním vlastníkem osady byl šlechtic Ondřej Brus, dvořan prvního těšínského vévody Měška. Tento feudál dal také obci její jméno.

Bruzovice představovaly rozsáhlou kolonizační vesnici. Dle urbáře z roku 1636 měla obec kromě domů sedláků a zahradníků panský dvůr, farní kostel sv. Stanislava a také pět rybníků.

Nový zděný kostel byl postaven za Františka Eusebia z Oppersdorfu roku 1677.

Škola v Bruzovicích patřila mezi nejstarší školy v bývalém frýdeckém okrese. První zmínky jsou z první poloviny 17. století. Zděná škola byla postavena za rektora Ludvíka Schwehelka v roce 1844. Do Bruzovic chodily děti z obcí Kaňovice, Pazderná a Žermanice. Škola byla katolická triviální a měla před koncem první poloviny 19. století kolem 245 žáků.

Na katastru obce se v 19. století těžila železná ruda (pro Karlovu huť v Lískovci). V té době byl v obci také lom na vápenec.

Požární sbor byl v obci založen v roce 1897.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

994 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.bruzovice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) bruzovice.cz

C) cs.wikipedia.org (16.5.2015)

D) hrady.cz

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.5.2015