Bartovice

Připojeny: Radvanice

Kamenný kříž D)

Bartovicích na křižovatce ulic Těšínská a Březová, s nápisem: "Pochválen buď Ježíš Kristus". Tento kříž stojí uprostřed cesty již od nepaměti a snad proto byl již v minulosti častokrát poškozen.

 

Pomníček sokolským obětem II.sv.války D)

Při výstavbě tenisových kurtů v Bartovicích na ulici Těšínské, byl postaven malý pomníček se jmény padlých činovníků Sokola Bartovice.

 

Památník obětem I.sv.války D)

Na Těšínské ulici v Bartovicích je umístěn památník padlých vojínů z první světové války. Byl vybudován před hřištěm bývalého DTJ, kde později byla také postavena mateřská školka. Na pomníku z roku 1918 je vedle jmen padlých, také plastika T.G. Masaryka, která zde přežila i totalitní režim. Pomník je dnes postaven pod úrovní silnice na Šenov a Havířov čímž je toto umělecké dílo značně poničeno v důsledku zimního solení vozovky. Proto se zvažuje, zda pomník bude přemístěn na vhodnější  a důstojnější místo v Bartovicích.

http://www.genebaze.cz/dv/hroby/sv1/b/Bartovice.jpg

 

Památník obětem  II.sv.války D) E)

V prostorách před ZŠ v Bartovicích nalezneme pamětní desku se jmény obětí za druhé světové války, která je umístěna na žulovém kameni, který byl nalezen v této oblasti. Jde o kámen patrně z doby ledové a byl zde připlaven.

http://www.hrady.cz/data_g/3563/24116_300.jpg

 

[Zámek] E) C)

Zaniklý zámek v areálu bartovického dvora na nejvyšším místě Bartovic. Zámek spolu s dvorem vznikl v 1. po. 17. stol. za Skrbenských z Hříště. Ptrně v polovině 19. stol. bezestopy zanikl. Jeho přesné místo není dodnes známo. V 1. polovině 17. století vytvořil Jan Skrbenský z Hříště z Bartovic samostatný statek. Ve stejné době nechal na nejvýše položeném místě založit dvůr se zámkem. Skrbenským z Hříště náležel zámek do roku 1738, kdy jej odkoupil Karel František Skrbenský ze Šenova a připojil jej k šenovskému panství. Zámek tak přestal sloužit jako rezidence. O osudu zámku v následujících letech nemáme žádné zprávy; objevují se spekulace, že mohl sloužit majitelům Šenova jako lovecký zámeček. V roce 1867 koupila Bartovice Františka Fattoni, dcera slezského politika Františka z Heinů. Její dcera Emma Marie Aresinová roku 1893 dvůr se zámkem prodala Jindřichovi Larisch-Mönnichovi. V roce 1918 byl Larisch-Mönnichům vyvlastněn a připadl Bedřichu Strnadeli. Roku 1948 přešel do rukou státu. V 60. a 70. letech 20. století došlo ke zboření budov v jižní a východní části dvora, mezi nimiž byl i zámek.

http://www.hrady.cz/data_g/4076/29563_300.jpg

 

Škola D)

V centru

 

Malý dvůr „Na Kopci“D)

Vrchnostenský velkostatek

 

Velký dvůr „Antonín“ D)

Vrchnostenský velkostatek

 

Panská hospoda „Na JaščulceD)

...

 

Zpět na okres

Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Frýdek

1961 Okres

1.7.1960 Městská část Ostravy

2003 Pověřený městský úřad

 

Radvanice a Bartovice – znak image015.jpg

Historie obce >>

 

Rok

obyv.

domů

1804

572

96

1843

855

105

1880

1350

1910

2062

1921

342

1927

2040 

 

1930

 

 

1940

3435

450

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.radvanice.mmo.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (18,5.2015)

D) radvanice.mmo.cz (10.2.2006)

E) hrady.cz (10.2.2006)

F) genebaze.cz (18,5.2015)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace