Olšany

Kostel sv. Václava C)

File:OlsanySM3.jpg

 

Fara C)

Viz tvrz

 

Židovský hřbitov C)

je jedním z nejstarších v širokém okolí. Podle zprávy ze Státního židovského muzea v Praze byl založen nedlouho po roce 1600 a na nejstarších náhrobních kamenech je uváděn rok 1620. Na tomto hřbitově je 120 náhrobních kamenů s některými ještě čitelnými nápisy a několik dalších je zasazeno jako krací desky na hřbitovní zdi podél pěšiny. Vchod na hřbitov vedl do staré márnice, dnes již sesuté, nízké, kamenné budovy kryté šindelovou střechou. Celý hřbitov má přibližně čtvercový tvar, všechny pomníky hledí svými nápisy k západu a hroby jsou za nimi na východní straně. V dolní části hřbitova, oddělené nízkou, kamennou podezdívkou, je řada malých pomníčků, snad dětských hrobů a jen v rohu hřbitova stojí osamocený větší náhrobek, který svou izolovaností asi připomíná nějakou dávnou tragédii. Podle tvarů náhrobních kamenů, srovnaných do několika pravidelných řad se dá určit i období jejich postavení. Některé pomníky jsou psané kromě písma hebrejského i písmem českým a německým. Poslední pohřeb na olšanském židovském hřbitově byl v roce 1938 a od té doby je hřbitov opuštěn,žádná z židovských rodin se po válce nevrátila. V Olšanech to byla rodina Jelínkova,Kolmanova,Bienenfeldova. Snad jim někdo alespoň položí na jejich náhrobní kámen oblásek dle starého židovského zvyku a všechny náhrobky jsou otočeny na západ. Průchozí kamenná márnice se až na zbytky obvodového zdiva nedochovala.[1] V době 2. světové války byl velmi poškozen nacisty

File:OlsanySM4.jpg

 

[Synagoga] C)

židovská synagoga,která stála na místě dnešního domu pana Jaroslava Hřavy a měla číslo 19. Bylo to stavení roubené a obřady se zde konaly ještě před první světovou válkou.. V roce 1921 tuto již zchátralou budovu koupila rodina Jelínkova a nechala ji zbořit.,protože už nesloužila svému účelu.Na jejím místě byl postaven dům k bydlení,který slouží dodnes.

 

[Tvrz] C)

má i dnes podobu původní tvrze a zámečku, kterým kdysi bývala, zachoval se i klenutý průjezd, kudy se vjíždělo na nádvoří, točité dřevěné schodiště do poschodí i kašna před zámečkem, tesaná z jediného kusu kamene, do které vedl starý dřevěný vodovod. Pod kostelem je dodnes hluboký sklep, tesaný ve skále, odkud podle pověsti měla vést chodba z tvrze na Pánovu skálu ve Stromkách.

 

Usedlost čp. 21 C)

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dačice

1961 Okres

Část Studené

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv

 

1850

 

1927

 

1930

299

 

1947

 

1961

 

1970

 

2001

 

2006

 

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (1.2.2015)

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace