Býkovec

(Bikowetz)

Kaple C)

Bejkovec-kaplička2013a.jpg

 

Zvonička C)

Podřadná ocelová svařovaná konstrukce

 

Soška sv.Floriána C)

Ve váklenku domu č.p.18

Býkovec-čp18-socha2013a.jpg

 

Soška P.Marie C)

Ve váklenku domu č.p.7

Býkovec-čp7-2013.jpg

 

Kamenný kříž C)

Býkovec-kříž-na-návsi2013.jpg

 

Železný kříž C)

Bejkovec-křížek-u-lesa-na-jihozápad-od-vesnice2013.jpg

 

Železný kříž C)

Býkovec-kříž-u-křižovatky-s-hlavní-silnicí2013.jpg

 

Navrátilův mlýn C)

vystavěný v 19. století na místě přádelny; sousední osmiboký komín chráněn jako technická památka

Býkovec-komín2014.jpg

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Dačice, s.o. Telč

1961 Okres

Část Kaliště

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Ves je poprvé uváděna v historických pramenech kolem roku 1348, kdy se podle ní psal Benedikt z Býkovce. Majitelé vsi se velmi často střídali. V 17. století náležela k Panským Dubenkám, se kterými pak byla v roce 1685 prodána k Telči. Koncem 17. století byla pustá a znovu byla osídlena před rokem 1750. Pak sdílela osudy studenského panství až do roku 1849. Podle vceňovacího operátu žilo r.1843 v Býkovci 194 obyvatel, z toho 91 mužů a 103 žen ve 27 domech a 47 domácnostech. Desátky se odváděly panství Studená. Z Býkovce se jezdilo na týdenní sobotní trhy do Počátek v Čechách. Z uvedených živností zde byli 3 mlynáři, 1 kovář a 1 krejčí.

Ve 2. polovině 19. a 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. V roce 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 177 ha. Živnosti r. 1911: 1 kovář, 1 mlynář a 1 obchodník se smíš. zbožím. R. 1924: lesní revír velkostatku Telč Podstatských - Lichtenštejnů, živnosti: 1 hostinský, 2 mlynáři, 1 trafikant, 8 hosp. rolníků. Na Dubenském potoce samota Šimanův (Furmanův) mlýn, druhý Navrátilův mlýn v obci. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1946. JZD bylo založeno v 50. letech 20. stol., r. 1960 bylo sloučeno do JZD Jihlávka, nyní farma Javořice se sídlem v Jihlávce. Nyní převládající zaměstnání: důchodci.

 

Rok

obyv

1850

1927

1930

190

1947

1961

1970

2001

2006

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (21.3.2015)

 

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace  21.3.2015