Budeč

Osada: Rabštejn, Borová

Kostel Zvěstování P.Marie C)

gotický jednolodní kostel ze 14. Století původně opevněný s lodí po požáru roku 1771 barokně přestavěnou a zaklenutou.

Budeč - Kostel Zvěstování P. Marie 1.JPG Budeč - Kostel Zvěstování P. Marie 2.JPG

 

Kaplička C)

u silnice do Jemnice barokní z roku 1722

 

Fara C)

čp. 33, přiléhající k zámku, datována do 17. Století

Budeč - fara.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

z roku 1727 - před kostelem obklopena balustrádou

Budeč - socha sv. Jana Nepomuckého 1.jpg Budeč - socha sv. Jana Nepomuckého 2.JPG

 

Pomník padlým 1914-18 C)

z roku 1922.

World War I memorial in Budeč, Jindřichův Hradec District.JPG

 

Zámek C)

raně barokní z druhé poloviny 17. století s kaplí, s pozůstatky tvrze pánů z Thürnau, doložené roku 1520. Počátkem 19.stol. klasicistní úpravy.

Budeč Chateau in Budeč, Jindřichův Hradec District.JPG Budeč - zámek.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Dačice

1961 Okres Jindřichův Hradec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251, kdy se uvádí v pramenech Bernhart a Oldřich z Budče. Majitelé Budče se během staletí velmi střídali, až v roce 1662 koupil Budeč loucký klášter. Klášter nechal úplně přestavět jižní křídlo zdejšího zámku. Po zrušení kláštera roku 1784 koupil Budeč v roce 1789 ve veřejné dražbě hrabě Josef Wallis, známý svojí účastí na státním bankrotu roku 1811. Protože však Wallisové měli výstavnější zámky v Moravských Budějovicích a Budíškovicích, byl zámek v Budči používán pro hospodářské účely. V téže době se dostaly do vlastnictví Wallisů také statky Knínice s Osoudovem a Radkovicemi. V rodině Wallisů zůstal statek až do pozemkové reformy 1923-1926, kdy jeho majitelce Anně Marii Schaffgotschové byl majetek částečně zabrán a částečně propuštěn ze záboru. V roce 1945 byl statek Budeč zkonfiskován.

Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo ve vsi 27 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 20 a 7 zpustlo. Na katastru vsi byl vrchnostenský dvůr. V roce 1843 bylo v Budči 546 obyvatel, z toho 276 mužů a 270 žen v 68 domech a 128 domácnostech. Z nich se 104 živilo zemědělstvím, 16 živnostmi, 3 obojím, jiným zaměstnáním 5. Desátky byly odváděny panství Budeč. Z Budče se jezdilo na sobotní týdenní trhy do Dačic.

Budeč byla do roku 1849 sídlem stejnojmenného panství ve Znojemském kraji.

Po osvobození v květnu 1945 náležela pod Okresní národní výbor v Dačicích a v jeho rámci od roku 1949 pod nově vzniklý Jihlavský kraj. Toto začlenění trvalo až do poloviny roku 1960, kdy byla Budeč po územní reorganizaci s moravským Dačickem začleněna pod správní okres Jindřichův Hradec a Jihočeský kraj, což trvalo až do zrušení Okresního úřadu v Jindřichově Hradci koncem roku 2002. V rámci integrace obcí byla roku 1976 s Budčí sloučena obec Horní Slatina. V roce 1989 byla Budeč sloučena krátce s obcí Budíškovice, ale od roku 1990 má opět samostatný obecní úřad. Od roku 2003 spadá pod pověřený Městský úřad v Dačicích v samosprávném Jihočeském kraji

 

Rok

obyv

domů

1850

 

1927

 

1930

408

 

1947

 

1961

 

1970

 

2001

 

2006

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.2.2015)

 

 

Rabštejn

 

 

Borová

Kaplička C)

z roku 1877

Wayside cross in Borová, Budeč, Jindřichův Hradec District.JPG

 

Zvonička C)

Dřevěná

Center of Borová, Budeč, Jindřichův Hradec District.JPG

 

 

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 15.3.2015