Brandlín

(Brandlin)

Památník padlým

Na návsi

 

Mlýn C)

Již 1405, v roce 1843 je v obci zmiňován mlynář jako jediný živnostník

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dačice

1961 Okres Jindřichův Hradec

Část Volfířova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv

domů

1850

 

1927

 

1930

303

 

1947

 

1961

 

1970

 

2001

 

2006

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.2.2015)

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace