Borovná

Kaple P.Marie

z r. 2001.

File:Borovná - kaple Panny Marie 3.JPG

 

Železný kříž C)

Před kaplí

Borovná - kaple Panny Marie 1.JPG

 

Železný kříž C)

Na kraji obce

Borovná - křížek na okraji obce.JPG

 

Pomník padlým 1914-18 C)

Borovná - pomník padlým.JPG

 

[Tvrz] C)

stávala na místě pozdější školy a její zbytky byly zasypány r. 1874 při stavbě školy.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dačice, s.o.Telč

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365. V Borovné byl odedávna svobodný dvůr. Majitelé se velmi často střídali, až v roce 1721 statek Borovnou koupil František Antonín hr. Lichtenštejn-Kastelkorn a od té doby sdílela Borovná osudy telčského panství až do roku 1849, ale jako oddělený a samostatně zdaněný statek. Z Borovné se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 v Borovné 169 obyvatel ve 24 domech a 36 domácnostech. V roce 1980 byla ves připojena pod město Telč. Od roku 2003 spadá jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči.

Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. V r. 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 470 ha. Živnosti r. 1911: 1 kolář, 1 kovář, 2 obchodníci lahvovým pivem. R. 1924: dvůr a lesní revír velkostatku Telč Podstatských-Lichtenštejnů, živnosti: 1 hostinský, 1 kovář, 11 hosp. rolníků. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1947. Po r.1948 byla zdejší půda obdělávaná st. statky, v 80.letech 20. stol. ji převzalo JZD Telč. Nyní převládající zaměstnání: zemědělství, v obci Autorenova, chov a výkrm vepřů. Po r. 1945 postaveno: přestavba školy na prodejnu a kancelář obecního úřadu s jídelnou pro důchodce.

 

Rok

obyv

1850

1927

1930

202

1947

1961

1970

2001

2006

  

literatura a prameny

Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

 

[Vojkov]

U Borovné zaniklá ves Vojkov.

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace  21.3.2015