Borek

Kamenný kříž

U silnice k Dačicím, v obci

 

Boží muka

Na křižovatce

 

Pamětní kámen C)

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dačice

1961 Okres Jindřichův Hradec

Část Dačic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Zmínky o tomto místě pochází již ze 14. století. Připomíná se zdejší zemanská tvrz (1356, 1360 či 1372). Známe jména Bork, Borkow či německy Borken. Borecká tvrz byla definitivně zničena na začátku 19. století.

U dačického panství se obec připomíná od roku 1459. Je zde kamenný sloup s letopočtem 1733 a znakem pánů z Lipovic, nad obcí je také žulový sloup z napoleonských válek datovaný rokem 1813.

Borek byl čistě českou obcí, maximální počet obyvatel zaznamenáváme v roce 1880, kdy činil 149 osob. Obec má 133 občanů hlášených k trvalému pobytu (k 31. 12. 2012).

 

Rok

obyv

domů

1850

 

1927

 

1930

133

 

1947

 

1961

 

1970

 

2001

 

2012

133

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.2.2015)

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 15.3.2015