Dolní Bolíkov

(Wölking)

Osada: Nová Ves

Kaple sv. Jana Nepomuckého C)

pozdně klasicistní stavba na horním konci návsi z 2. čtvrtiny 19. stol.

 

[Synagoga] C)

zbořená kolem roku 1900

 

Židovský hřbitov C)

z konce 18. století při cestě do Vlastkovce

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

na návsi z 1. poloviny 18. Století, po opravě polychromována

  

 

Kamenný kříž C)

na návsi z roku 1884

 

[Železárny] C)

1810 sz od obce, 1870 ukončen provoz.

 

[Tvrz] C)

připomínaná již v roce 1358

File:Cizkrajov, tvrz, příkop 01.jpg

 

Vodní mlýn C)

Pozdně renesanční, postaven jako papírna po 1550, později po 1850 přestavěna na mlýn

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dačice, s.o. Slavonice

1961 Okres

Část Cizkrajova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Ves je v historických pramenech poprvé uváděna v roce 1358. Podle lánového rejstříku bylo ve vsi před třicetiletou válkou 24 usedlostí. Tři mlýny jsou na Bolíkovském potoce ve vsi uváděny v pramenech již v r. 1368, zde je také zmínka o tvrzi. V roce 1600 je doložena písemně i existence papírny, postavené v druhé polovině 16. století, která byla později - po polovině 19. století přestavěna na mlýn. Byla to podle historiků jedna z nejstarších papíren na Moravě.

V roce 1810 byly v lese severozápadně od obce na Bolíkovském potoce založeny železárny. Jako palivo používaly dřevěné uhlí produkované v okolních lesích a železnou rudu dovážely z ložisek nedaleko Moravských Budějovic. V té době patřily mezi nejvýznamnější železárny na Moravě. Provoz byl v 70. letech 19. století zastaven po vyčerpání zásob rudy. V lokalitě jsou zachovány zbytky kamenného zdiva. V okolí je možné vidět zbytky zvláštní modré strusky zvané "šmelc". Modré zabarvení strusky je dané použitím dřevěného uhlí při tavbě rudy.

V roce 1900 byl ve vsi i c.k. poštovní úřad.

 

Rok

obyv

1850

1927

1930

410 (35%Č)

1947

1961

1970

2001

2006

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs,wikipedia.org (7.2.2015)

 

fotografie

 

Nová Ves

(Neudorf)

 

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 7.2.2015