Bohuslavice

(Wohuslawitz)

Zvonička C)

Pod stromy stála dřevěná zvonička z roku 1987 s železným kováním, které mělo působit dojem, že zvonička je mnohem starší. Zvon však byl mnohem starší, ulit již v osmnáctém století. Dnes stojí na místě této zvoničky zvonička nová, vytvořená ze jediného kusu kamene. Ta byla postavena v roce 2013.

Bohuslavice.jpg

 

Kamenný kříž C)

Ve vsi,  Na návsi Bohuslavic, vedle vodní nádrže, můžeme nalézt křížek, postavený roku 1875 rodinou Marvanových (což byl jeden z nejzámožnějších rodů obce). Karel a Marie Marvanovi kolem křížku dále vysadili čtyři kaštany, které, pokud by všechny zůstaly stát, by byly již 140 let staré. Tohoto věku dosahují ze čtyř pouze tři stromy, čtvrtý padl při mohutné vichřici dne 6. května 1989 a na jeho místě byl zasazen kaštan nový.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_na_n%C3%A1vsi_-_Bohuslavice.JPG/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_na_n%C3%A1vsi_-_Bohuslavice.JPG

 

Kamenný kříž C)

U hájenky

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG/640px-K%C5%99%C3%AD%C5%BEek_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG

 

Obrázek P.Marie C)

V lese

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Obr%C3%A1zek_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG/640px-Obr%C3%A1zek_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG

 

Poklona C)

Na jihozápadním okraji obce při silnici na Novou Říši z 2. poloviny 18. století s obrázkem Panny Marie Vyderské od barokního malíře Václava Floriána.

 

 

Památník Josefa Miloty C)

na počest znojemského profesora a katechety, Josefa Ernesta Miloty, jenž v Nové Říši složil na konci osmnáctého století svůj premonstrátský slib.

chttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG/640px-Pam%C3%A1tn%C3%ADk_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG

 

Památník padlým C)

Křikavův

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/K%C5%99ikav%C5%AFv_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG/640px-K%C5%99ikav%C5%AFv_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG

 

Hájenka C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/H%C3%A1jenka_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG/1024px-H%C3%A1jenka_-_Borov%C3%AD%C4%8Dko.JPG

 

Přírodní památka C)

Koupaliště u Bohuslavice je název chráněného území na jihovýchodě obce při silnici směrem k Rozseči. Území kolem Otvrňského potoka bylo za chráněnou přírodní památku vyhlášeno v roce 2004. Důvodem je, že v místní nádrži, mělké a obložené betonovými panely, jenž byla dříve využívána jakou koupaliště, se množí zástupci druhu čolka velkého a tvoří zde jednu z nejvýznamnějších populací svého druhu na Vysočině. Nádrž je každoročně čištěna, což pomáhá populaci obojživelníků udržovat. Celá oblast má rozlohu zhruba pět hektarů a jde o zvláštní mokřadní biotop, kde je převládajícím druhem půdy niva.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Koupali%C5%A1t%C4%9B_u_Bohuslavic.JPG/1024px-Koupali%C5%A1t%C4%9B_u_Bohuslavic.JPG

Památný strom C)

 lípa velkolistá, roste u kapličky při silnici do Nové Říše

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dačice, s.o. Telč

1961 Okres Jihlava

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy je v souvislostí s ní uváděn Ota z Bohuslavic, majitel místního statku. Majitelé na dvorci se velmi často střídali, ale od roku 1618 náležela již ves novoříšskému klášteru jako součást jeho panství až do roku 1849. V roce 1843 žilo v Bohuslavicích podle vceňovacího operátu 216 obyvatel ve 33 domech a 49 domácnostech. Byl zde vrchnostenský dvůr. Desátky se odváděly panství Nová Říše, na týdenní úterní trhy se jezdilo do Telče.

Od roku 1849 byla ves součástí klášterního panství Nová Říše. V roce 1976 byly Bohuslavice připojeny pod obec Nová Říše a v roce 1990 se opět osamostatnily. Od roku 2003 spadají jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči.

Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. V roce 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 362 ha. V obci byl lihovar klášterního velkostatku v Nové Říši. Živnosti roku 1911: 1 bednář, 1 kolář, 1 kovář a podkovář, 1 obchodník se smíš. zbožím a 1 obchodník s vejci.

Rok 1924: dvůr a lihovar velkostatku Nová Říše kláštera premonstrátů, živnosti: 1 hostinský, 1 kovář, 1 obchodník se smíš. zbožím, 13 hosp. rolníků.

 

Rok

obyv

1850

1927

1930

230

1947

1961

1970

2001

2006

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (19.3.2015)

 

 

[Vranůvky]

 

Na katastru obce stávala zaniklá ves, kterou připomíná stejnojmenná polní trať směrem k Rozseči

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace  19.3.2015