Kód CZ

Bylany

Kříž

Na cestě k Rohovicím, 1800, na podstavci s fig.reliéfem

 

Statek čp.29

S dekorativně členěným štítem 1858, a branou 1834

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

  E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace