Kód CZ 5172

Cheb

(Eger)

Osady: Dolnice, Chlumeček, Černý Rybník

Připojené: Bříza, Cetnov, Dolní Dvory, Dřenice, Háje, Horní Dvory, Hradiště, Hrozňatov, Chvoječná, Jindřichov, Klest, Loužek, Pelhřimov, Podhoří, Podhrad, Skalka, Střížov, Tršnice

Kostel sv.Mikuláše a sv.Alžběty Zdroj 2)

Kol.1220, vyhořel 1270, úpravy 19.stol.

 

Hradní kaple sv.Erharda a sv.Uršuly Zdroj 2)

Románská, soudobá s hradem 1179-88, restaurovaná 1818 a 1856

 

[Radniční kaple] Zdroj 2)

gotická, zachovaná stěna s okny a kružbami, 2./2 14.stol.

 

Františkánský klášter Zdroj 2)

S gotickou křížovou chodbou, dnes archiv

 

Františkánský kostel Zdroj 2)

Při klášteře

 

Klášter klarisek Zdroj 2)

Přilehlý k františkánskému klášteru, zrušený 1782

 

Kostel sv.Kláry Zdroj 2)

Proti klášteru klarisek, koncertní síň, 1708-11, barokní, Kryštof Diezenhofer

 

Klášter dominikánů Zdroj 2)

Dnes administrativní budova, 1988, dokončený 1720

 

Kostel dominikánů Zdroj 2)

Původní 1284 zničen současný 1674-89

 

Fara

 

Kostel sv.Bartoloměje Zdroj 2)

Při cestě do Fr.Lázní při Ohři, 1414 původně křížovníků s červenou hvězdou, galerie moderních plastik

 

Komenda Zdroj 2)

1695, křižovníků s červenou hvězdou

 

[Kostel Nalezení sv.Kříže] Zdroj 2)

1934, J.Schneider, neorománský, zbořen 2016

 

[Klášter] Zdroj 2)

Při kostele Nalezení sv.Kříže, zbořen 2016

 

Kostel sv.Jošta Zdroj 2)

Špitální, ve zříceninách

 

Evang.modlitebna Zdroj 2)

1871A.Haberzettl

 

[Synagoga] Zdroj 3)

14.stol. Zanikla poč.19.stol.

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12234870_1112792188733462_5769665750028379852_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=f3a5ada0bea8fecc3f35281767bb2aeb&oe=5C3FCF90

 

[Druhá synagoga] Zdroj 3)

v Opitzstrasse (dnešní Sládkova ul.), vystavěná v letech 1867- 69, která byla ovšem antisemity znesvěcena a nikdy nesloužila púvodnímu účelu - město ji přestavělo na tělocvičnu (Turnhalle), zbořena 1951

Není dostupný žádný alternativní text.

 

[Třetí synagoga] Zdroj 3)

1893, 9.11.1938 zapálena nacisty, během války odstraněny zbytky

Není dostupný žádný alternativní text. Není dostupný žádný alternativní text.

 

[Židovský hřbitov] Zdroj 3)

Není dostupný žádný alternativní text. Na obrázku může být: strom, rostlina, obloha, venku a příroda

 

Socha sv.Jiří Zdroj 2)

Při kamenném dvouramenné schodišti na severní straně kostela sv.Mikuláše a sv.Alžběty, barokní, 2/4 18.stol.

 

Socha sv.Michaela Zdroj 2)

Při kamenném dvouramenné schodišti na severní straně kostela sv.Mikuláše a sv.Alžběty, barokní, 2/4 18.stol.

 

Socha P.Marie Immaculaty Zdroj 2)

Při kamenném dvouramenné schodišti na severní straně kostela sv.Mikuláše a sv.Alžběty, barokní, 2/4 18.stol.

 

Socha sv.Dominika Zdroj 2)

V nice nad portálem kláštera dominikánů

 

Kříž Zdroj 2)

Na vnější straně presbytáře františkánského kostela, kol.1730, barokní v životní velikosti. Pod ním bolestná matka

 

Boží muka Zdroj 2)

Pod hradem, na pozdně gotickém sloupku

 

Reliéf Boha Otce a sochou Anděla strážce Zdroj 2)

Barokní, č.p.491/2 na severní straně náměstí

 

Kašna Zdroj 2)

S kopií sochy Rolanda od W.Hampfa 1591, na náměstí, sokl 1524

 

Kašna Zdroj 2)

Se sochou Herkula, 1738

 

Kašna Zdroj 2)

Se sochou sv.Mikuláše, 18.stol. na Růžovém kopečku

 

Kašna Zdroj 2)

Se sochou dudáka, 1923, J.Meyerl

 

Kašna Zdroj 2)

1925, s barokní sochou sv.Floriána

 

Kašna Zdroj 2)

S mříží a cechovním znakem, 1928, u mostu přes Ohři

 

Znak Zdroj 2)

1396, č.p.455/30 na západní straně náměstí

 

Sloup Zdroj 2)

Obrácený, romanizující, pod otevřenou arkádou ve dvoře při kostele sv.Kláry

 

Pamětní deska Zdroj 3)

Na místě zlikvidované 3.synagogy

Není dostupný žádný alternativní text.

 

Hrad Zdroj 2)

Na místě slovanského hradiště, 1179-88, vyhořel 1474. kolem 1643 přeměněn v pevnost. Od 1742 postupně pustl, opraven 1895. původní palác patrový, románský se sdruženými okny

 

[Hrádek] Zdroj 2)

Proti hradu, na druhé straně Ohře, 13.stol., zničený 1623, poslední zbytky odstraněny 1821

 

Chebský dvůr Zdroj 2)

1551, později přestavěn a zvýšen

 

Písecká brána Zdroj 2)

Přestavěná 1727

 

Špalíček Zdroj 2)

Bývalé kotce, blok domů různého stáří volně v ploše náměstí 

 

Radnice Zdroj 2)

Pouze třetina původního projektu A.Pfeffera, 1722-28, dnes galerie se sbírkou gotických plastik

 

Divadlo Zdroj 2)

1874, neorenesanční, V.Pröckel

 

Zvláštní škola Zdroj 2)

1828-29

 

Soud Zdroj 2)

1905 

 

Nemocnice Zdroj 2)

1908-10

 

Měšťanský dům č.p.2 >>

Původně gotický dům,přestavěný renesančně s barokní fasádou, odstraněnou při utilitárních úpravách celého města po roce 1960

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Cheb

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad Cheb

 

Historie obce Zdroj 2)

Původně slovanské hradiště. V 1.pol.12. století započala germanizace tohoto území, utužená 1165, kdy Chebsko připadlo Fridrichu Barbarosovi, který tu kolem 1180 vybudoval hrad.  Podhradí bylo r.1204 povýšeno na město. Od 1322 za Jana Lucemburského trvalá součást Českého státu

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

27 524N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech 1977

3) Čeněk Malý Medvěd

 

 

Kód CZ

Dolnice

(Dölitz)

 

 

Kód CZ

Chlumeček

(Lehenstein)

 

 

Kód CZ

Černý Rybník

(Schwarzenteich)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.9.2018

Předchozí editace: 4.3.2017