Kód CZ

Ostrolovský Újezd

Jedovary, Veselka

[Hrad] VIII)

Jižně od osady, na zalesněném ostrohu, dva příkopy

 

Zámeček VIII)

Konec 16.stol. patrový

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Trhové Sviny

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 337

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø   Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

Ø  A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.7.2012