Kód CZ

Olešnice

 

Kostel sv.Václava farní  VIII)

Upraven 1787 přestavbou pivovaru  sev.křídle zámečku

 

Zámek  VIII)

16.stol., rozdělen na faru, školu a byty, pozdně gotický portál, zbytky arkád v přízemí, dveře s renes.kováním.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Trhové Sviny

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

866 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

Ø   Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

Ø  A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.7.2012