Kód CZ

Bratčice

Adamov

Kostel sv.Václava

Raně gotický, rozšířen v 16.stol., věž 1800

 

Kaple

Při omci 18.stol.

 

Usedlost čp.10

S barokní branou

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1079 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Kód CZ

Adamov

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace