Bruntál

(Freudenthal)

Místní část: Slezský Kočov

Připojené obce: Jelení, Dlouhá Stráň, Karlovec, Mezina, Moravský Kočov, Nové Heřmínovy, Staré Město

 

Děkanský kostel Nanebevzetí P.Marie A)

Nachází se na Žižkově náměstí. Patří k nejstarším stavbám na severní Moravě s raně gotickým kněžištěm ze 13. století. V 16. století byl renesančně upraven západní štít kostela a věž pokryta sgrafitem. K severní stěně kněžiště přistavěl v r. 1585 Hynek starší z Vrbna rodinnou hrobku s kaplí (dnešní sakristie). V době Ampringenova působení získala věž farního kostela osmibokou nástavbu, ve které bývala strážnice a barokní kopuli (dokončeno 1690). V kostele je cenná řada náhrobních kamenů ze 16. - 18. století, z nichž 4 jsou náhrobky pánů z Vrbna. Obraz nad hlavním oltářem je od O. Ongherse z r. 1668, autorem dalších je malíř J. Raab. Na severní zdi farního kostela se nachází vzácná barokní plastika Panny Marie z r. 1687. Zobrazuje postavy andílků se symboly P. Marie a postavu světice stojící na zeměkouli obtočené hadem

 

 

Kostel P.Marie Utěšitelky A)

Klášterní, piaristický. Byl vybudován v letech 1731-1757 z popudu řádového velmistra Franze Ludwiga a stal se nejrozsáhlejší a největší stavbou v období barokní přestavby města. Vlastní kostel, přistavený ke koleji v letech 1739-1752, je zdařilou stavbou z období nastupujícího rokoka se soudobým, velmi cenným inventářem. Mezi ním vynikají zejména 3 obrazy  na bočních oltářích, které namaloval J. K. Handke (1694-1774).

 

 

Klášter piaristů A)

Byl vybudován v letech 1731-1757 z popudu řádového velmistra Franze Ludwiga a stal se nejrozsáhlejší a největší stavbou v období barokní přestavby města. Výstavba piaristické koleje byla dokončena roku 1738. Budova bývalého kláštera byla dokončena v r. 1757 a dotváří svým střídmě zdobeným průčelím  hodnotu celku. Klášter sehrál významnou roli v kulturní historii města. Při jeho gymnasiu byly položeny základy místního divadelnictví, na které (po zrušení gymnasia v r. 1777) navázaly tradice místních ochotníků. Za 2. světové války byla budova kláštera piaristů adaptována pro školní účely, novodobě byly upraveny boční fasády.

 

Kostel P.Marie Pomocné A)

Barokní poutní Je umístěn na Uhlířském vrchu, postavený na místě původní kaple v letech 1755-1765 krnovským architektem Jiřím Friedrichem Gansem. Původní dřevěná poutní kaple  byla postavena 1653 řádovým místodržícím Oswaldem z Liechtensteina, jako daleko viditelný symbol vítězství katolické církve nad protestanty. V novostavbě poutního kostela pak byl umístěn "zázračný" obraz Panny Marie (kopie díla Lucase Cranacha). Smyšlené lidské osudy této světice byly totiž zvlášť blízké nešťastnému osudu porobeného lidu. Zajímavé jsou vnější mozaiky na čelním vstupu, které představují sv. Petra a s. Pavla (z r. 1925). Opraven byl v letech 1991-92. Od kostela k městu, k hlavní silnici, byla současně s dostavbou kostela vysázena čtyřřadová lipová alej z r. 1760, která je dlouhá kolem jednoho kilometru.

kostel Panny Marie Pomocné

 

Evangelický kostel A)

Byl postaven u Kobylího rybníka v r. 1887, a to ve stylu neogotiky. Patří mezi první evangelické stavby v kraji. Jde o štíhlý chrám s vysokými okny s barevnými vitrážemi, s opěrnými pilony po stranách a věž kostela je ukončena jehlanem. Později byl pod stavbou kostela vybudován shromažďovací sál evangelické obce.

Jedno z bruntálských panoramat...

 

Kaple sv. Michala A)

Hřbitovní. Je umístěna u městského hřbitova, pochází z roku 1674. Dnes slouží jako smuteční síň. Byla postavena na Nisském předměstí na popud velmistra řádu německých rytířů Jana Kašpara Ampringena. Jde o osmibokou raně barokní centrální stavbu s odvážně řešenou kopulí. Nad vchodem jsou zasazeny kamenné znaky členů Řádu německých rytířů s letopočtem 1674, kdy byla kaple svěcena. Do vnější zdi je zasazena řada cenných náhrobků, mezi nimi i náhrobek Jana staršího z Vrbna.

 http://www.mubruntal.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=1316&id_obrazky=7685&datum=20%2E1%2E2010+10%3A31%3A33

  

Fara
,,,

 

[Hřbitov]
U děkanského kostela, náhrobky ve zdi kostela

 

Hřbitov
U kaple sv.Michaela

 

 

[Židovský hřbitov]
Téměř zlikvidován nacisty, 19.stol.

 

Sloup Nejsvětější Trojice A)

Tzv. morový z r. 1715, na vrcholu je umístěno sousoší sv. Trojice. Byl postaven na památku obětí moru  z r 1714.

 

 

Socha P.Marie Immaculaty 3)

U kostela, 1678, na současné místo přenesena 1922

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého 3)

U mostu, po 1725, Sebaltus Kappler

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/55831912.jpg

 

Železný kříž

U kostela

 

Kříž

Morový kříž (nachází se u křižovatky Kavalcovy ulice a ulice Na Svahu). Byl postaven u společného hrobu obětí moru v Bruntále v roce 1714 a byl po generace udržován. Odsun Němců v roce 1945 zasáhl i toto pietní místo, po tomto roce se o něj již nikdo nestaral. Kříž byl citlivě obnoven dle dobových fotografií až v roce 2004 péčí Klubu o starý Bruntál za pomocí nadace Via Bona z USA

 

Klippelův sloup A)

Nachází se v Sadové ulici v blízkosti železniční trati na M. Morávku. Byl postaven v 1. pol. 17. století na místě, kde byl za třicetileté války při obléhání města Švédy zajat J. W. Eckershausen, zvaný Klippel, velmistr Řádu německých rytířů. Opraven v r. 1994.

 
Pamětní deska Teresie Kronesové B)

Na jejím rodném domě

Soubor:TerezaKronesovaBruntal.JPG

 
Náhrobek rodiny Macholdovy 2) A)

1922 Josef Oberth.

 
Náhrobek rodiny W. F. Olbrichta A)

Josef Oberth

 
Náhrobky rudoarmějců A)

 
Socha milenců 3)

V sadu 1966 Konrád Babraj

 

Socha Sbratření 3)

1975 Vladimír Brázdil

 

Socha ženy C)

http://g.denik.cz/75/9a/krbr-sochy-pamatniky-plakety0922-07_denik-600.jpg

 

 

Památník válečníků C)

z roku 1678, který stával u farního kostela na Žižkově náměstí

.

 

[Poloreliéf Páter Matias Hartig] C)

Dukelská ul.

 

[Pamětní deska padlým hasičům] C)

Partizánská ul.

 

Pamětní deska Dr. Karlu Schrammelovi C)

Školní ul.

 

Pamětní deska C)

na rodném domě Terezy Kronesové Náměstí Míru

 

Pamětní deska osvoboditelům C)

z roku 1945 Náměstí Míru

 

Náhrobní pomník C)

Řádu německých rytířů Brožíkova ul.

 

[Socha Josefa II.] C)

Před zámkem. Stržena 1922

.

 

[Pamětní deska Josefa II.] C)

Na jeho pobyt 1778, na domě na náměstí č.p.141

 

Hradby

15.-poč.16.stol., brány Opavská, Olomoucká, Niská zbořeny před 1836

 

Radnice A)

V tomto místě 1572, upravena barokně po požárech 1748 a 1764, přestavěna a rozšířena 1819 klasicistně

 

[Špitál] B)

Založen 1584

 

Bývalý panský dům A)

Nachází se na Žižkově náměstí, dnes slouží jako ZUŠ. Urbanisticky velmi cenná stavba ze 17. století, původně sloužil jako ubytovna pro zaměstnance zámku.Rodný dům Teresy Kronesové A)

Nachází se  na náměstí  s reliéfním portrétem této známé vídeňské zpěvačky (1801-1830). Rodina Kronesová z lásky k divadlu opustila zavedenou kožešnickou živnost ve městě a putovala celou Moravou. Při zastávce ve Vídni byla Tereza angažována Leopoldinským divadlem a stala se miláčkem vídeňského publika. Dnes se v budově nachází restaurace Terezka.

image016

Mildnerova vila A)

Byla postavena na počátku 20. století podle plánů architekta Mildnera. Dříve rodinná vila s atelierem, dnes bytový dům. Jde o ojedinělou brázděnou městskou architekturu s oplocením.

http://www.mubruntal.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=1316&id_obrazky=6737&datum=20%2E1%2E2010+10%3A30%3A52

Společenský dům A)

Dvoupatrová neorenesanční stavba, původně stavěna jako bruntálský dělnický dům. Významnou roli sehrál v dějinách místního dělnického hnutí v 19. století.  Bohatá štuková výzdoba v hlavním sále. K znehodnocení stavby došlo při přestavbě v 60. letech 20. století.

Společenský dům

 
Katolický dům A)

1896, H.Grubner, nyní divadlo

 

Zámek A)

vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století. Zámek pánů z Vrbna postavený ve stylu severské renesance netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým nádvořím s arkádami byl pozdně barokně přestavěn v letech 1766 – 1769. Vznikl tak objekt ojediněle spojující renesanční a barokní sloh v jednom celku. Zámek byl upravován v polovině 19. a počátkem 20. století. Na zámku,se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou, je sídlem regionálního muzea, jsou zde muzejní expozice a výstavní síně a konají se tady kulturní a společenské akce.

zimní pohled

 

Budova

 

Budova

 

Budova A)

Dnes Komerční banka

http://www.mubruntal.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=1316&id_obrazky=7813&datum=20%2E1%2E2010+10%3A31%3A38

 

Panský pivovar řádu Něm.rytířů C)

Vedle zámku, obnoven 1653. V době, kdy varny měšťanského pivovaru s konečnou platností vychladly, byl ve vrchnostenském pivovaru nastartován slibný rozvoj. Budova pivovaru těsně přimknutá k areálu zámku přestala na konci 19.století vyhovovat. Prostor pro modernizace a rozšiřování provozu byl v těchto místech značně omezen a podstatné bylo rovněž hledisko estetické. Provoz tehdy ročně uvařil kolem 11 000 hektolitrů chmelového moku.

http://www.mubruntal.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=1316&id_obrazky=7777&datum=20%2E1%2E2010+10%3A31%3A37 http://www.pivovary.info/gallery/gal784_obr1308642361_184.jpg

Nový panský pivovar C)

Arcivévoda Evžen, poslední velmistr Řádu německých rytířů z dynastie habsbursko-lotrinské, v letech 1911-1912 dal vystavět zcela nový komplex pivovaru, sladovny, lihovaru a likérky na tzv.Nisském předměstí (dnešní Jesenická ulice). Pivovar byl průmyslově vybaven a patřil mezi nejmodernější ve Slezsku. Výstav v meziválečném období se přibližoval ke dvacetitisícové hranici uvařených hektolitrů. Pivo bylo prodáváno pod značkou „Hoch.- u. Deutchmeisterische Brauerei u. Brennerei-Anlagen Freudenthal“. Současně byl rozšířen zámecký park, ve kterém byla na základech původního pivovaru vybudována ozdobná terasa tzv. salla terrena. Pod ní zůstaly pouze náznaky sklepního hospodářství. V roce 1939 byl bruntálský průmyslový komplex Řádu zabaven nacisty a stal se majetkem Velkoněmecké říše. Roku 1945 přešel pod národní správu. Ani tento pivovar s lihovarem a likérkou se nevyhnul po 2.světové válce slučování s jinými podniky. V roce 1946 byl začleněn do národního podniku „Bruntálský lihovarský a nápojový průmysl“, roku 1948 do n.p. „Slezské lihovary a drožďárny Opava“, v roce 1958 do n.p. „Hanácké lihovary a drožďárny Olomouc“, roku 1960 do podniku „Severomoravské lihovary a konzervárny, n.p. Seliko“. V roce 1948 byla v podniku zřízena palírna, ale v roce 1950 byla zrušena likérka a roku 1955 byl zrušen pivovar (poslední výstav piva se uskutečnil 12.února 1955). Po roce 1960 se hlavním výrobním programem závodu stala výroba limonádových sirupů a ovocných vín.

Pivovar byl architektonicky koncipován na základě myšlenky, že sladovna a jednotlivé technologické části pivovaru nemusí vždy nutně tvořit jeden celek. Jednotlivé výrobní kroky při vzniku piva tak byly umístěny do samostatných budov, oddělených od sebe uličkami. Při vstupu do areálu od hlavní silnice byla vlevo varna, za ní dále vlevo sladovna (dnes velkosklad s nápoji). Zajímavý byl zastřešený přepravní můstek, který spojoval sladovnu s varnou. Vpravo za vrátnicí byla administrativní budova a za ní stála budova chladného hospodářství. Druhou řadu doplňovaly budovy elektrocentrály a kotelna.

http://www.pivovary.info/gallery/gal785_obr1308654780_182.jpg

 

Měšťanský pivovar C)

provoz na počátku 19.století nebyl příliš rentabilní a proto ho měšťané začali pronajímat. před rokem 1834 byl nájemcem měšťanského pivovaru Florián Hadwiger. Od roku 1834 získal pivovar do nájmu měšťan Kubelka. Byl to člověk podnikatelského ducha, začal bojovat s konkurenčním panským pivem tím, že nabízel nižší ceny moku. Což zpočátku sklízelo úspěch, avšak doba ještě na volný trh v pivovarnictví nebyla připravena. A tak po stížnosti vrchnostenských úředníků, nařídila radnice cenu piva vyrovnat. Skromný zisk, který pivovar vytvářel nájemci, však k vložení větších finančních prostředků nevedl. Ani město, jako vlastník, si zásadnější modernizaci provozu nemohlo dovolit.

Na valné hromadě právovárečného měšťanstva dne 10. 4. 1864 požádal předseda Anton Luft o pronájem pivovaru na dobu 6 let s tím, že bude provádět veškeré potřebné opravy na svůj náklad. Bylo mu vyhověno a navíc mu bylo povoleno dát pivovar do podnájmu další osobě. Této možnosti Luft využil a pronajal pivovar podnikateli židovského původu Nathanu Hamburgerovi, kterému dosavadní nájemník pan Kubelka postoupil dne 1. 10. 1864 svá práva. K pivovaru patřil i hostinec „Pivní pramen“ v Olomoucké ulici. V roce 1870 Hamburger postavil nový ležácký sklep v ulici U potoka a začal jednat o koupi celého podniku. Dne 10. 7. 1871 došlo k prodeji měšťanského pivovaru.

Ačkoliv nový majitel vkládal do pivovaru značné finanční prostředky, podnik nepřinášel očekávaný zisk, v konkurenci s modernějším panským pivovarem provoz v centru Bruntálu ztrácel.

Nathan Hamburger začal časem svůj podnik orientovat na výnosnější výrobu sladu. V roce 1884 se rozhodl přistavět u pivovaru novou moderní sladovnu. Bruntálskému stavebnímu úřadu se však představa dalšího kouřícího komína téměř v centru města moc nelíbila. Odvolání podnikatele u zemské vlády v Opavě bylo úspěšné. V odůvodnění se psalo, že každá firma má právo vyrábět si sama vše, co potřebuje k výrobě finálního produktu. Firma v té době prodávala pivo a slad pod značkou „Pivovar a exportní sladovna Bruntál“. Výstav se pohyboval kolem 8 000 hektolitrů piva za rok.

V novém století se bruntálský podnik orientoval již výhradně na výrobu a prodej suroviny k přípravě piva. V roce 1906 pronajímá pan Hamburger hospodskou živnost Řádu německých rytířů a v roce 1907 odstupuje jim i právo várečné. Ode dne 13.9.1907 má společnost název „Výroba sladu – majitel N. Hamburger“. Tím definitivně končí éra měšťanského pivovaru v Bruntále.

Podnik se začal specializovat na výrobu sladu pro export hlavně do Německa, Švýcarska, Švédska, Norska. V roce 1908 je zahájena výroba sladových výtažků. Roku 1910 byl v objektu zřízen lihovar a zavedena výroba droždí. Po první světové válce se závod vrací ke specializaci na výrobu sladu a sladových polotovarů. Po znárodnění v roce 1947 byl závod začleněn do národního podniku Obchodní sladovny Prostějov.

V současné době jsou přestavěné budovy starého měšťanského pivovaru stále využívány k výrobě sladu a sladových produktů. Provoz vlastní společnost Sladovna, spol.s r.o. Zajímavostí je výroba soupravy na přípravu domácího piva značky Horal. Souprava obsahuje tekutý sladový výtažek, chmel a pivovarské kvasnice spolu s návodem na výrobu piva plzeňského typu.

 

Škola

 

Škola a městské gymnásium

 

Berlův dům C)

19129-22, J.Hoffmann, nevhodně adaptován a utilitárně zjednodušen kol.1960

http://www.berl.cz/obrazky/berlova_vila.jpg  http://www.bruntal.net/image/200405171327_dumMarianyBerlove.jpg

 

Měšťanský dům č.p. - Gabrielův A)

Starobylá budova bývalého městského muzea v rohu náměstí  s volutovým  štítem, typickým pro slezskou renesanci poloviny 16.století. Pochází z doby rozkvětu města pod vládou pánů z Vrbna. 

Měšťanský dům č.p.

Na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.

Na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.

Na náměstí

 

Měšťanský dům č.p.

U náměstí

 

Měšťanský dům č.p.

U náměstí

 

Měšťanský dům č.p.

U náměstí

 

Měšťanský dům č.p.

U kostela

 

Měšťanský dům č.p.

U zámku

 

Měšťanský dům č.p.

V ulici k náměstí

 

Dům č.p.

 

Zámecký park A)

Vznik je datován do 16. století. Rozloha je více jak 2,5 ha. V polovině 17. století založil Řád německých rytířů pravidelnou zahradu. Významné zásahy byly provedeny za Evžena Habsburského v r. 1894 podle návrhů G.J. Hauberissera. Barokní úprava se zachovala u průčelí zámku, ostatní plocha je ponechána jako přírodně krajinářský park. V parku se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní salla terrena z r. 1894, bašta a 11 plastik, většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Bruntál

1949 Okres

1961

2003 Pověřený městský úřad

 

image042.jpg

Historie města >>

Kod CZ

 

Rok

obyv.

domů

1834

3608

479 

1869

6243

1880

7895

1890

8117

1900

8060

1910

8443

1921

8597

760

1927

 8210 N

 

1930

 9905

1078 

1950

7623

 

1961

 8239

 

1970

 9686

 

1980

14029

1991

16 800

1110

2001

 17 627

 1316

 

   www.mubruntal.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Města a městečka v Č. na M.a ve S., Karel Kuča, 1996

3) Umělecké památky M.a S., Bohumil Samek, 1994

 

A) mubruntal.cz (10.10.2011)

B) wikipedie.org (10.1.2014)

C) Bruntál.net (10.1.2014)

D) denik.cz (10.1.2014)

 

 fotografie

 

 

Slezský Kočov

(Schlesisch Kotzendorf)

 

Hraniční mezník C)

Mezi Moravou a Slezskem – Moravským a Slezským Kočovem

Rozmezník Morava - Slezsko

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.1.2014