Andělská Hora

(Engelsberg)

 Osada: Pustá Rudná

Kostel Narození P.Marie B) A) >>

původně gotický kostel raně barokně přestavěn roku 1672 a pozdně barokně roku 1734. Traduje se, že kostel byl postaven v roce 1638 nebo 1655. Podrobnější historické ohledání nám však podalo zprávu o renesanční podobě kostela z roku 1579, kdy již stálo jádro kostela a bylo chráněno krovem. Práce se skončily roku 1584. Původní a tedy i nejstarší částí kostela je věž. Od roku 1621 podléhalo Bruntálsko řádu Německých rytířů, kteří měli sídlo v budově ZŠ. Jako většina kostelů, tak ani kostel Narození P. Marie neunikl barokním přestavbám.

 

 

Kostel sv. Anny B) >>

poutní z roku 1769 nad obcí, blízko něho stařiny po dolování. Roku 1694 se započala práce stavby kaple, dokončena byla roku 1696. Kaple nedokázala pojmout tak velký počet lidí jaký se zde scházel a roku 1769 byl postaven kostel Sv. Anny. Vedle kostela je kříž z roku 1772. Dnes je však ve velice špatném stavu. Kostel mnoho utrpěl za válek a vlivem nepříznivého počasí. V současnosti slouží jako poutní kostel. Ke kostelu vede alej, ve které byla v roce 2005 postavena křížová cesta.

 

 

Klášter sester Řádu německých rytířů B)

od roku 1842

 

Klášter sester sv. Karla Boromejského B)

od roku 1885

 

Fara B)

od roku 1885, č.p.137

 

Kaple

 

Socha sv. Jana Nepomuckého B) A)

barokní z roku 1724, obnovena 2009. Barokní plastika z roku 1724, přemístěna na nynější místo v roce 1771. Kvalitní kamenosochařská práce z pískovce s donátorským nápisem s chronogramem. Světec stojící v kontrapostu je tradičně oděn do kleriky, přes kterou má rochetu a přes ramena má přehozen krátký plášť (mozzeta), na hlavě má biret. Svatozář s pěti hvězdami chybí. Na levé ruce má položen kříž a shlíží dolů. Socha je umístěna na členitém podstavci.

 

 

Kamenný kříž B)

z roku 1815, na náměstí. Pískovcová zlidovělá sochařská práce z roku 1815 představující složitou kompozici Ukřižování s Marií a Janem Evangelistou pod křížem. Ve spodní části podstavce, pod nápisem, je reliéf plačící Maří Magdaleny. Podstavec je završen mohutnou složitě profilovanou římsou, která je na přední straně doplněna o plastický výjev Ducha svatého. Na římse podstavce je umístěn kříž a sochy Jana Evangelisty a P. Marie - obě postavy vzhlížejí ke Kristu na kříži. Samotný kříž je dvoudílný - spodní hranolovitá část dříku je doplněna reliéfním nápisem IHS, Ježíš je přikován hřeby na kříž.

  

 

Dřevěný kříž A)

Kříž se nachází směrem na Annaberg pod studánkou. Stojí mezi dvěma lípami. Bohužel se kříž nachází v poničeném stavu. K tomuto kříži se váže pověst mladé lásky. "V Andělské Hoře bydlel svého času statkář Rychter (dnes již zbouraný dům) s celou svou rodinou. Žil jako každý statkář a dbal na rozvoj svého majetku. V obci žilo samozřejmě i mnoho jiných statkářů, úředníků a jiných dobrých partií, které mohli sňatkem s jeho dcerou společný majetek rozšířit. Jeho dcera si ovšem zamilovala syna chudého živnostníka (i tento dům je zbořen), který se živil výrobou mýdla. Jmenoval se Max. Láska si poručit nedá a mladí lidé se vzájemně velmi milovali. Tajně se scházeli u potoka a slibovali si věrnou lásku. Když požádal Max o ruku statkářovy dcery otec dívky se svatbou nesouhlasil a nařídil dceři ukončení jejich vztahu. Bolest obou mladých lidí byla natolik veliká, že na těchto místech společně spáchali sebevraždu oběšením."

 

 

Dřevěný kříž A)

U kostela sv.Anny

 

[Obrázek]

Na domě č.p. , na náměstí, zbořen

 

Pomník E. S. Engelsberga A)

Dnešní podoba pomníku nahrazuje pomník z 11. září 1881, kdy byl poprvé odhalen. Nacházel se v parku, který měl jinou podobu než dnes. Roku 1947 jej však místní občané zničili. O těchto událostech a ještě více se můžete dočíst v samotné historii tohoto významného skladatele. Nově byl odhalen 6. června 1998 u příležitosti vysvěcení obecního praporu.

 

 

Pomník padlým

 

Radnice C)

1629

 

Městská elektrárna B)

1925

 

Vodárna B)

1930

 

Městská spořitelna B)

1876

 

Pošta B)

1848

 

Chudobinec B)

1842

 

Nemocnici B)

1900

 

Obecná škola B)

připomínána roku 1848, roku 1900 měla tři třídy.

 

Dívčí klášterní škola B)

připomínána 1848, která měla roku 1900 tři třídy.

 

Česká menšinová škola B)

V letech 1935 až 1938.

 

Živnostenská pokračovací škola B)

1888.

 

Dům č.p. 133

Přízemní

 

Dům č.p. 140

Patrový s mansardovou střechou, utilitárně zjednodušené fasády

 

Dům č.p. 143 D)

Hotel Anděl

 

Dům č.p. 144

Vedle náměstí, přízemní, zachován barokní vikýř, jinak dům zdevastován

 

Dům č.p. 145

Vedle náměstí, patrový se štukovým dekorem dochovaným jen kolem dveří, fasáda zničena

 

Dům č.p. 148

Na kraji městečka

 

Dům č.p. 156

Přízemní v ulici nad náměstím, nevhodné rekonstrukční zásahy devastující malebnost domu.

 

Dům č.p. 168

Přízemní v ulici nad náměstím

 

Chalupa č.p. 172

Nad náměstím

 

Chalupa č.p. 173

Nad náměstím

 

Dům č.p. 174

Patrový na náměstí, zničen nekvalitní modernizací a neúdržbou

 

Dům č.p. 176 B)

Přízemní na náměstí, nedostatečná údržba domu, poškozující zásahy.

 

Usedlost č.p. 177 B) E)

Venkovská, pod školou, v ulici pod náměstím, volně stojící zděný přízemní objekt s bohatě pojednaným průčelím a dvojitým štítem. Stropy jsou trámové i klenbové se štukovou výzdobou z roku 1804 (1806).

 

 

Dům č.p. 196

Na náměstí patrový s mansardovou střechou

 

 

 

Dům č.p. 197 B) A)

pozdně barokní na náměstí, sídlo MěÚ. Objekt z 18. století se starším jádrem, několikrát upravovaný. Nevhodné poslední úpravy v roce 1965. Součást městské zástavby.

  

 

Dům č.p. 198 B) A)

pozdně barokní na náměstí. Řadový dům z poloviny 18. století s typickou barokní střechou a zjednodušenou úpravou průčelí (při adaptaci v roce 1965 znehodnocena). V interiéru pruské a české klenby.

 

Dům č.p. 199 B) A)

pozdně barokní na náměstí. Patrový zděný řadový dům z 18. století se starším jádrem, podsklepený a se zachovanými klenbami v přízemí. Součást původní zástavby náměstí. V roce 1965 znehodnocena fasáda

 

 

Dům č.p. 200 B) A)

Na náměstí pozdně barokní, zdevastovaný nedokončenou přestavbou. Nárožní zděný patrový dům z poloviny 18. století. Na zkoseném průčelí domu byly v nikách umístěny dvě pískovcové sochy: P. Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Střecha shořela roku 1997. Nevhodné úpravy ve 4. čtvrtině 20. století.

 

 

Dům č.p. 213 A)

Zděná omítnutá budova s obdélným půdorysem s dochovanými trámovými a štukovými stropy. Ukázka měšťanské architektury z konce 18. století s dochovanou dispozicí a architektonickými detaily. Pro oblast typická střecha.

 

[Dům č.p. ]

Na náměstí

 

 

Anenská myslivna A)

Na rozcestí červené a žluté turistické trasy. Nachází se jižním směrem od města Vrbno pod Pradědem a na severním úbočí vrcholku Anenský vrch (860 m.n.m.). V současné době slouží myslivna jako rekreační středisko.

 

Studánka A)

Nachází se vedle bývalé cesty, která spojovala Andělskou Horu a Suchou Rudnou. Cesta se nám dochovala v podobě "cesty polní". Studánku najdeme na cestě na Anaberg. Voda ze studánky není pitná, ale můžete si tu sednout a odpočinout ve stínu lip

 

Zpět na okres

Panství

 Politický i soudní okres Bruntál

1949 Okres

1961 část Světlé Hory

1990 samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad

2008 obnoven statut města

 

Historie obce >>

Kod CZ

660-674 m.n.m.

1.písemná zmínka

Andělská Hora byla založena jako horní město kolem roku 1540 (podle jihlavského městského práva), přičemž v roce 1553 dostala horního registra a v roce 1556 důlní řád od Jana staršího Bruntálského z Vrbna. Zároveň obec obdržela znak, který vykazuje prvky z erbu Bruntálských z Vrbna – zlatým břevnem dělený štít, v horním červeném poli tři zlaté lilie, v dolním modrém zkřížená hornická kladívka a horník s kolečkem.

Po třicetileté válce přešla do vlastnictví Řádu německých rytířů, od roku 1639 bylo panství tzv. status minor. Andělská hora leží v nadmořské výšce 674 metrů nad mořem, nejníže položeným bodem katastru obce je hranice potoka se Starou Vodou a Suchou Rudnou 660 metrů nad mořem a nejvyšším bodem je vrchol Vysoké hory 1023 metrů nad mořem.

Katastr obce měří celkem 1601 hektarů, z toho 295 hektarů zaujímá orná půda.

 

 

Rok

obyv.

domů

1869

2270 

 

1880

2353

 

1890

2270

 

1900

2043

 

1910

1789

 

1921

1435

 

1927

 1435 N

 

1930

 1417

 

1950

514 

 

1961

579 

 

1970

 501

 

1980

419

 

1991

384

 

2001

 383

123 

 

www odkazy

   www.andelskahora.info

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) andelskahora.info (6.10.2008)

B) wikipedia.org (6.1.2014)

C) mistopisy.cz (6.1.2014)

D) andel-bruntal.az-hotel.net (6.1.2014)

E) ziveobce.cz (6.1.2014)

F) turistika.cz (6.1.2014)

 

 fotografie

 

 

Pustá Rudná

Kaple sv.Antonína

 

Přírodní rezervace B)

ev. č. 1191 v katastru obce Andělská Hora v okrese Bruntál, zhruba ½ km vsv. od vesnice Pustá Rudná. Chráněné území zaujímá malou část severozápadních svahů vrchu Kamenná hůrka (779 m) v pohoří Nízký Jeseník. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany jsou ohrožené a mizející druhy rostlin (zejména lilie cibulkonosné).

 

Asi 2 km severně od Andělské Hory. Pustá Rudná je místní částí Andělské Hory a leží severním směrem od obce. Pustá Rudná je horská rekreační osada, která se rozkládá v okolí silnice vedoucí z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem. V okolí osady se zvedají zalesněné stráně vrcholků Jeseníků. Jihozápadním směrem od Pusté Rudné se zvedá Anenský vrch ( 860 m.n.m.) na jehož východním svahu je sjezdovka s lyžařským vlekem.

Severovýchodním směrem nedaleko osady se nachází oblast stejnojmenné přírodní rezervace Pustá Rudná, kterou tvoří suché a vlhké louky na svazích vrcholku Kamenná hůrka (734 m.n.m.).

 

Rok

obyv.

domů

1869

103

 

1880

81

 

1890

81

 

1900

58

 

1910

59

 

1930

62

 

1970

20

 

1980

9

 

1991

8

 

2001

8

12

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.1.2014