[Adamov]

(Adamsthal)

[Kaple] B)

Dřevěná

 

Hřbitov B)

Ve zbytcích

 

[Hostinec] D)

U rychty

 

[Škola] D)

 

[Dům – rychta?] B)

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Bruntál, s.o. Vrbno

1949 Okres

část Karlovic

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Kod CZ

Zaniklá obec nedaleko Karlovic.

údajně založil roku 1712 kníže Adam z Lichtenštejna. Počátky osídlení této oblasti sahají patrně do doby po třicetileté válce. První písemná zmínka o Adamově byla však nalezena v listině, která je datována na 23. srpna 1710. Jedná se o dopis adresovaný knížeti z Lichtenštejna uložený v Krnovském archívu, ve kterém se uvádí, že obyvatelé Adamova si postavili 48 místních domů z vlastních peněz. V dopise je mimo jiné vyjádřena prosba, zda by největší dům mohl sloužit jako „Krečmerův“ hostinec a shromažďovací prostory pro potřeby obce. Další písemnosti se zmínkou o Adamově pochází z 2. poloviny 18. století. Jedná se záznamy o výkonu robotní práce obyvatel Adamova pro knížete z Lichtenštejna, ze kterých lze vyčíst, že v té době měl Adamov již 61 domů. Podle výsledků sčítání lidu konaného 15. února 1921 bylo v Adamově 68 domů se 70 bytovými jednotkami. Z celkového počtu 242 obyvatel bylo 111 osob katolického a 131 evangelického vyznání. Byla zde škola, dřevěná kaple, hřbitov a hospoda.

Adamov se nacházel v izolovaném údolí, kde neprotéká velká řeka, proto se mu vyhnula průmyslová výroba. Hlavním způsobem obživy bylo zemědělství. Adamov byl malebnou podhorskou vesničku s typickými roubenými domky rozesetými kolem potoka, obklopenými mozaikou polí a remízků. Obec se rozkládala na délce asi 1,3 km v nadmořské výšce 500 metrů. Patřila k soudnímu okrsku Vrbno pod Pradědem (Würbenthal) a spadala pod farnost Karlovice(Kar­lsthal). Nejslavnějším rodákem z Adamova byl velmistr Německého řádu Paul Heider. Rovněž předci známého německého filmového herce Williho Fritsche pocházejí z Adamova.

1946 byli všichni obyvatelé Adamova vyhnáni z vlasti. První transport byl vypraven v červnu 1946 do západního Německa. Další transport následoval v září 1946 a poté dva transporty v říjnu 1946. Vypleněná osada začala rychle chátrat. Proč nebyla znovu osídlena, zůstává neobjasněno. Nejspíš k tomu přispělo i to, že Adamov nebyl elektrifikován. Dílo zkázy pak dokončila vojenská cvičení. Vojáci při nich srovnali obec se zemí. Jediným pozůstatkem je dnes torzo hřbitova s několika zachovalými náhrobky.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1921

242

64

1927

212 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 0

 0

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A)

B) m.taggmanager.cz (6.1.2014)

C) demokracie.info (6.1.2014)

D) historie-vrbno.estranky.cz (6.1.2014)

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.1.2014