Otovice

(Ottendorf)

Kostel sv.Barbory 2) C)

1709-26, K.I.Diezenhofer. Na místě dnešního kostela stávala původně dřevěná kaple. Kostel dal postavit opat broumovského kláštera Otmar Daniel Zinke. Autorem kostela je patrně Kilián Ignác Dientzenhofer podle plánů svého otce Kryštofa. Loď kostela je oválného půdorysu se sedmi půlkruhovými kaplemi včetně kněžiště. Hlavní vchod je v plochém západním průčelí zakončeném trojbokým štítem. Nad vchodem je monogram opata Otmara Zinkeho s letopočtem 1726. Kostel nemá věž, pouze malý sanktusník. nteriér je členěn osmi pilastry bez patek. Strop je rovný. Kruchta má dřevěnou balustrádu.

Otovice (okr. Náchod), kostel sv. Barbory, od silnice.JPG

 
Socha P.Marie 2)

Na sloupu na podstavci s fig.reliéfy, v dolní části obce u řeky před hostincem, 1639

 

Socha P.Marie Immaculaty B)

1890, na okraji obce, bez hlavy

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_05_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_05_02.jpg

 
Reliéf Čtrnácti sv.pomocníků 2) B)

Se sochami světců na zábradlí, u silnice do Martínkovi, pol. 19.stol.

 http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_07_02.jpg http://www.hrady.cz/data_g/7099/125499_300.jpg 

 

http://www.obecotovice.cz/data/editor/82cs_14_big.jpg?gcm_date=1401963737

 
Socha Piety 2)

Se sochami světců na zábradlí, u silnice do Martínkovi, pol. 19.stol.

 

Socha Piety B)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_15_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_15_02.jpg

 
Socha Korunování P.Marie B)

Na louce

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_14_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_14_02.jpg

 
Socha B)

Na louce, 1802

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Otovice/nahledy/ot_12_01kr.jpg

 
Socha Nejsv.Trojice B)

U lesa, reliéf: Adam a Eva pod jabloní

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_08_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_08_02.jpg

 
Kamenný kříž 2) B)

Na podstavci s fig.reliéfy, před kostelem, 1791

 

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_17_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_17_02.jpg

 

Kamenný kříž B)
1885, Franz u. Albin Wesiser 1923

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_04_01.jpg 

 

Kamenný kříž B)

1880

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_13_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_13_02.jpg

 

Kamenný kříž B)

1789 v zahradě

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_09_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_09_02.jpg

 

Kamenný kříž B)

U statku

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_10_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_10_02.jpg

 

Železný kříž B)

S hlubokým reliéfem „Útěk do Egypta“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_01_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_01_02.jpg

 
Železný kříž B)

1807

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_02_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_02_02.jpg

 
Železný kříž B)

1851, v zahradě

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_03_01.jpg 

 
Železný kříž B)

V obci u lesa

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_16_01.jpg

 
Železný kříž B)

V obci

 
Železný kříž B)

1920, v zahradě

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_06_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Otovice/nahledy/ot_06_02.jpg

 

Památník obětem 1914-18, 1938-45 C)

U kostela

Otovice-památník válek.JPG

 

[Hradiště] C)

Vrch Hoprich býval slovanské hradiště. Zalesněn byl z velké části až po válce. Sráz nad řekou Stěnavou je erozní nárazový břeh, kde se nacházejí rostlinné zbytky z období permu, přesličky, plavuně a další zkameněliny. O tom, že se na Hoprichu pěstoval mimo jiné i chmel, svědčí jeho hojný výskyt do dnešních dnů, kdy se zde v době sklizně dá nasbírat i několik metráků chmelových šištic. Suťový terén poskytuje bohatou nabídku úkrytů zemním obratlovcům a bezobratlým živočichům.

 

Mlýn C)

 

Škola C)

První učitel se v obci objevil v roce 1788. Budova školy (dnešní OÚ) se začala stavět až v roce 1872, v roce 1873 byla vysvěcena a v roce 1874 se v ní začalo učit. V některých letech ji navštěvovalo až 100 dětí, škola byla dvoutřídní.

 

Usedlost č.p.23 2)

1857

 

Usedlost č.p.87 2)

1861

 

Usedlost C)

Po přestavbě

Agroturystyczne gospodarstwo w Otovicach.jpg

 

Usedlost C)

Budynek w Oto.jpg

 

Usedlost C)

Droga 302 w Otovicach 2.jpg

 

Usedlost C)

Folwark w Otovicach.jpg

 

Usedlost C)

 

Usedlost C)

Tablica informacyjnaotoice.jpg

 

Dům C)

Kamienica w Otovicach.jpg

 

Dům C)

Stary dom w Otovicach.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Horského rázu, 1260-77, zděné broumovské statky

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1013 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) …

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (16.4.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.4.2015