Broumov

(Braunau)

Osada: Olivětín Poříčí

Připojené obce: Benešov, Velká Ves, Rožmitál, Nové Město, Kolonie 5.května

Kostel sv.Petra a Pavla 2) C)

Kostelní náměstí. Založen současně s městem kol.1256, dnešní podoba 1682, po požáru znovu obnoven 1757, vyhořel ještě 1891

File:Kostel sv petra a pavla broumov 01.jpg

 

Fara C)

Kostelní nám. 224

 

Klášter benediktínů 2) C)

Později charitní domov pro řeholnice, převážně K.I.Dizenhofer, 1726-48

http://static.panoramio.com/photos/original/25702403.jpg  http://foto.turistika.cz/foto/13416/58834/full_38c45b_aP9220001.JPG

 

Kostel sv.Vojtěcha (klášterní) 2)

Klášterní. Před 1322, současně s hradem, s částmi gotické stavby přestavěn 1684-94 M.Alliem, 1721 K.I.Diezenhofer

File:Klášter benediktinský Broumov 01.jpg

 

Stará prelatura 2)

Z doby před přestavbou kláštera v 18.stol.

 

Gymnasium 2)

Jižně od kostela, 1711

 

Kostel P.Marie 2) C)

Hřbitovní, 14.století, obnoven 1811, roubený dřevěný,

File:Broumov (okr. Náchod), hřbitovní kostel Panny Marie od severu.JPG

 

Kostel sv.Václava 2) C)

V Kopečku. Barokní, kol.1730, K.I.Diezenhofer, na místě dřevěného luteránského kostela

File:Kostel sv vaclava broumov 01.jpg

 

Kostel sv.Ducha 2)

Na místě gotického kostela, 1689, přestavěn 1735, u špitálu

 

[Hřbitov] 2)

zrušen 1780, kolem kostela sv.Petra a Pavla

 

Kostel Zmrtvýchvstání C)

Husova 182

 

Fara C)

Husova 182

 

Mariánský sloup 2) C)

Na náměstí, se sochami sv.Scholastiky, Benedikta, Fintíte, Prokopa, Markéty, Barbory, Václava a Vojtěcha, J.Brokof, 1706, socha Madonny-kopie gotické z klášterního kostela, původní Brokofova přenesena do kláštera

File:Broumov, náměstí, sloup.jpg

 

                Socha Madonny C)

                kopie gotické z klášterního kostela, původní Brokofova přenesena do kláštera

 

                Socha sv.Scholastiky C)

                J.Brokof, 1706

 

                Socha sv. Benedikta C)

                J.Brokof, 1706

 

                Socha sv. Fintíte C)

                J.Brokof, 1706

 

                Socha sv.Prokopa C)

                J.Brokof, 1706

 

                Socha sv. Markéty C)

                J.Brokof, 1706

 

                Socha sv.Barbory C)

                J.Brokof, 1706

 

                Socha sv.Václava C)

                J.Brokof, 1706

 

                Socha sv.Vojtěcha C)

                J.Brokof, 1706

 

Markův (Morový) sloup C)

v Z části města

 

Socha Statečnosti 2)

1672, na bráně do kláštera

 
Socha Spravedlnosti 2)

1672, na bráně do kláštera

 

Socha P.Marie 2)

1672, na bráně do kláštera

 

Socha sv.Vojtěcha 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha Boleslava II. 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha Řehoře Velkého 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha Jana XV. 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha sv.Jana Nepomuckého 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Sousoší Zvěstování P.Marie 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha Krista na Hoře Olivetské 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha sv.Benedikta 2)

Na štítu hlavního portálu, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha sv.Scholastiky 2)

Na štítu hlavního portálu, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha sv.Floriána 2)

Na dolním náměstí, 1.pol.18.stol., pův.na zahradním průčelí kláštera, na negotickém podstavci z r.1857

File:Socha sv floriana broumov.jpg File:Socha sv floriana broumov.jpg

 

Socha sv.Antonína Paduánského 2)

U řeky, 1746

 

Socha sv.Josefa 2) B)

V klášterní zahradě, 1.pol.18.stol.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_05_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_05_02.jpg

 

Socha Krista B)

Pískovcová socha se nachází u silnice v obytné zástavbě. Na počátku 20. století ji nechali postavit Josef a Marie Johnovi. Zmrtvýchvstalý Kristus držící, v rukou zeměkouli, stojí na kvádrovém podstavci. Zde umístěný, florálními motivy orámovaný nápis zdůrazňuje Kristovu spasitelskou úlohu („Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ J 14,6). Socha nemá hlavu, původně chyběla i horní část kamenného kříže nahrazená dřevěným zakončením. Nápisy: Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben niemand kommt zum Vater,dann durch mich Jo.XIV 6, Errichtet von Josef und Marie John 190?

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_02_01.jpg

 

Kamenný kříž B)

stojí uprostřed zástavby. Zadní strana připomíná zřizovatele, byl jím Anton Seix, 30. dubna 1829. Ukřižovaného Krista na vrcholu doplňuje reliéf Bolestné Panny Marie na podstavci s volutami a nápis o jejich bolestech na podnoži. Průběžně prováděné drobné opravy udržují kříž v dobrém stavu. Nápisy: Zehrt an deinen wundenherzen Wander! Trübsal Angst undBlick hierher! sind deine Schmerzen Grösser wohl an ihrer Zahl? Siehdie Mutter voller Schmerzen Und den Sohn mit Wunden ganz bedeckt. Gleichbittre Schmerz in deinen HerzIhren der dich jetzt bewegt. Panna Maria (analogicky s nápisem asi P.Maria Bolestná). Nápis vzadu: Errichtet von Anton Seix 1829 am 30. April

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_04_01.jpg

 

Kamenný kříž B)

U silnice

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_06_01.jpg

 

Kamenný kříž B)

U farního kostela

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_07_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_07_02.jpg

 

Železný kříž B)

Neoklasicistní pískovcový kříž vidíme mezi dvěma vzrostými lipami u silnice spojující dvě vsi. Tvoří jej základna s imitovanými kameny, podnož s reliéfem břevna a letopočtem 1872, zužující se podstavec s bohatým reliéfem odkazujícím na Kristovo umučení a kovový kříž s Ukřižovaným. Dílo vzniklo v uvedeném roce z iniciativy zdejších benediktinů, v jejichž znaku se břevno nalézá. Kříž neukazuje výrazné poškození. reliéf: břevno, opatský monogram A N B, letopočet 1872, Reliéf: dole skřížené kopí, houba na tyči a hřeby (nástroje ukřižování)+ nahoře kalich s hrozny vína a klasy, ve štítu - Von mir aber sei fern mich zu rühmen aufzehr in dem Kreuze unsers Herrn Jessu Christi. Hl.Paul an die Gal K 6,14

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_03_01.jpg

 

Boží muka B)

Jeden ze starších reprezentatntů božích muk na Broumovsku stojící na rušné křížovatce ve městě. Pískovcový podstavec, sloup ani zakončení nenesou větší známky poškození. Nápisy (pokud byly) se nedochovaly, vyobrazení jsou značně vybledlá, těžko interpretovatelná..

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_01_01.jpg

 

Boží muka C)

u čp. 318, u hlavní cesty do Broumova

 

Toskánský sloup 2)

Za bývalou horní branou, kol.1700

 

Kašna 2)

Na dolní straně náměstí

http://foto.turistika.cz/foto/11507/93873/lrg_s5005244.jpg

 

Kašna C)

Na dolním náměstí

File:Socha sv floriana broumov.jpg

 

Hradby 2)

1357-59, do nichž pojato opevnění kláštera, hradu i farní kostel.

 

Špitál 2) C)

Smetanova 65, U kostela sv.Ducha

 

Radnice 2)

Mírové nám. 56, Na rohu náměstí

File:Broumov, náměstí, radnice.jpg

 

Radnice C)

tř. Masarykova 239

 

Divadlo C)

Mírové nám. 54

 

Základní škola č.p.244 C)

Hradební 244

 

Základní škola - umělecká C)

V Kopečku 89, Broumov

File:Základní škola umělecká broumov 01.jpg

 

Most 2)

Na severní straně kláštera, 1705, přes bývalý hradební příkop do klášterní zahrady

 

Koželužna C)

Tyršova, Sladovnická 68

 

Měšťanský dům č.p.4 C)

Gen. Svobody 4

 

Měšťanský dům č.p.32 C)

Masarykova, REI 2007: neexistuje 32

 

Městský dům č.p.50 C)

Mírové nám., pův. čp. 50 49

 

Městský dům č.p.51 C)

Mírové nám., pův. čp. 51 49

 

Měšťanský dům č.p.55 C)

Mírové nám. 55

 

Městský dům č.p.57 C)

Na Příkopech 57

 

Městský dům č.p.70 C)

Stanislava Opočenského 70

 

Městský dům č.p.90 C)

Stanislava Opočenského 90

 

Měšťanský dům č.p.92 C)

Stanislava Opočenského 92

 

Městský dům č.p.94 C)

Hradební, Stanislava Opočenského 94

 

Měšťanský dům č.p.96  C)

Mírové nám. 96

 

Měšťanský dům č.p.97 C)

Mírové nám. 97

 

Měšťanský dům č.p.100 C)

Mírové nám. 100

 

Měšťanský dům č.p. 104 C)

bývalá kavárna Herzog Mírové náměstí 104

 

Měšťanský dům č.p.106 C)

Mírové náměstí 106

 

Měšťanský dům č.p.108 C)

Mírové nám. 108

 

Měšťanský dům č.p.109 C)

Mírové nám. 109

 

Měšťanský dům č.p.115 C)

Mírové nám. 115

 

Měšťanský dům č.p.116 C)

Mírové nám., Dlážděná 116

 

Měšťanský dům č.p.118 C)

Mírové nám. 118

 

Měšťanský dům č.p.119 C)

Mírové nám. 119

 

Měšťanský dům č.p.120 C)

Mírové nám. 120

 

Měšťanský dům č.p.121 C)

Mírové nám. 121

 

Měšťanský dům č.p.122 C)

Mírové nám. 122

 

Měšťanský dům č.p.123 C)

Mírové nám. 123

 

Měšťanský dům č.p. 124 C)

Mírové nám. 124

 

Měšťanský dům býv. č.p. 126 C)

Mírové nám., pův čp. 126 125 z toho jen: střední část budovy -

 

Měšťanský dům č.p.129 C)

Mírové nám. 129

 

Měšťanský dům č.p.130 C)

Mírové nám. 130

 

Městský dům č.p.147 C)

Krátká 147, Broumov

 

Měšťanský dům č.p.155 C)

Obránců míru 155

 

Měšťanský dům č.p.160 C)

Obránců Míru 160

 

Měšťanský dům č.p.161 C)

Obránců Míru 161

 

Měšťanský dům č.p.163 C)

Obránců míru 163

 

Měšťanský dům č.p.164 C)

Obránců míru 154

 

Měšťanský dům č.p.167 C)

Malé nám. 167

 

Měšťanský dům č.p. 168 C)

Malé nám. 168

 

Měšťanský dům č.p.182 C)

Protifašistických bojovníků 182

 

Měšťanský dům č.p.199 C)

Protifašistických bojovníků 199

 

Měšťanský dům č.p.209 C)

Havlíčkova 209

 

Měšťanský dům č.p.210 C)

Protifaštických bojovníků 210

 

Měšťanský dům č.p.211 C)

Protifaštických bojovníků 211

 

Měšťanský dům č.p.231 C)

Fučíkova 231

 

Venkovská usedlost č.p.4 C)

Kladská 4

 

Venkovská usedlost  č.p.58 C)

tř. Osvobození 58

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Broumov

Historie města

Osada založena 1171, v místech dnešního hřbitovního kostela, 1256 založeno městečko, přilehlé k dřevěnému hradu, vypálen a nově vystavěn v pol.14.stol. , 1348 královské město,

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

6818 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (15.4.2015)

 

Olivětín

(Oelberg nebo Ölberg)

Kaple P.Marie Bolestné 2) B) C)

Pův. 1601, nově postavena 1701, přestavěna 1753. U pivovaru, pravděpodobně K.I.Diezenhofer. Od roku 1601 stávala na místě dnešní kaple původní kaple dřevěná. Zděnou kapli nechal v roce 1701 vystavět opat broumovského kláštera Otmar Daniel Zinke. Autorství kaple bylo tradičně připisováno Kryštofu Dientzenhoferovi, ale je to nepravděpodobné, neboť Dientzenhofer byl stálým architektem opata až od roku 1710. Přestavba kaple proběhla v roce 1753. Barokní čtvercová stavba se čtyřbokou vížkou nad kněžištěm. Střecha je mansardová. Na klenbě je nástropní malba Nanebevstoupení pravděpodobně z Fuhrichovy dílny. Hlavní oltář je tvořen sousoším Kalvárie, pocházejícím z broumovského kostela sv. Kříže, který byl zrušen v roce 1791. Reliéf Kristus na Olivetské hoře z konce 17. století je za oltářem.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_13_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_13_02.jpg

 

 

Benediktinská prádelna C)

Na Příkopech č.p.39

 

Restaurace C)

U pivovaru

Pivovar Broumov s historickou restaurací v Olivětíně

 

Pivovar C)

Pivovar Broumov s historickou restaurací v Olivětíně

 

Vilka 2)

Kol 1940, s využitím některých prvků broumovského empíru

 

 

Poříčí C)

(Sand)

 

 

Nové Město C)

(Neue Heimat)

 

 

Kolonie 5.Května C)

(Schafferbergsiedlung)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.4.2015