Kód CZ

Tíkovice

Kostel sv.Jiří C)

První písemná zmínka o kostele v tehdejších Tikovicích pochází z roku 1325. Současnou podobu dostal chrám v letech 1720–1725, kdy byl barokně přestavěn Mořicem Grimmem. Jedná se o jednolodní kostel s rovně ukončeným kněžištěm a hranolovou věží v západním průčelí. Při jižní stěně chrámu byla vybudována sakristie s oratoří v patře

 

Fara

 

[Hřbitov] C)

Do pol.19.stol., kolem kostela

 

Kamenný kříž C)

U kostela

 

Dřevěný kříž C)

U kostela

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Brno venkov

1961 Okres Brno venkov

Část Ořechova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Ves s původním názvem Štikovice byla rozdělena do několika dílů, jejichž majitelé se v průběhu staletí střídali. V první polovině 14. století patřily díly brněnské kapitule, kounickému a prštickému panství. V pozdějších staletích je doložena pečeť Tikovic s radlicí, hroznem a vinařským kosířem. Obec byla výrazně poškozena v dubnu 1945 v bitvě u Ořechova. Dne 12. září 1946 došlo ke sloučení Tikovic, Ořechoviček a Ořechova do jedné obce, současného Ořechova

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

827 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (22.12.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.12.2015