Kód CZ

Obce

(Ubce, Ubec, Ubetz, Viehhirten)

 

Železný kříž C)

Ochoz u Brna, Obce (3).JPG

 

Busta T.G.Masaryka C)

Ochoz u Brna, Obce (8).JPG

 

Památník obětem C)

Ochoz u Brna, Obce (9).JPG

 

Sokolovna C)

Ochoz u Brna, Obce (4).JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Brno venkov

1961 Okres

1947 Část Ochozu u Brna

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o Obcích pochází z roku 1254, tehdy Obce patřily k líšeňskému panství pánů z Kunštátu. Postupem času zástavba Obcí a blízké Ochozi srostla, ke spojení těchto vsí došlo 23. prosince 1947. Zpočátku byl používán název Ochoz-Obce, od 1. ledna 1951 má společná obec název Ochoz u Brna. V rámci ní Obce administrativně zcela zanikly, nemají vlastní katastrální území a ani nejsou částí obce Ochoz, ani jeho základní sídelní jednotkou.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 502

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (24.12.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.12.2015