Kód CZ

Bukovinka

Kostel C)

původní románský kostel, ze kterého se dodnes zachovala jen polorozbořená kaple, byl postaven mezi roky 1268 a 1283. Románský kostel z 13. století (kolem něhož snad měla být i fara) byl během husitských válek poškozen, obnovil ho mnich Pavel (roku 1475 zde měl být i pochován). Roku 1772 kostel vyhořel, proto již roku 1773 jižně od něj postavili nový. Požár starého kostela do dnešních časů přečkala pouze jeho kaple. V okolí zříceniny kaple se nachází dnes již zrušený hřbitov

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Bukovinka_zbytek_kaple1.JPG/1024px-Bukovinka_zbytek_kaple1.JPG

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie C)

barokní, 1773

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Bukovinka_-_kostel.jpg/800px-Bukovinka_-_kostel.jpg

 

Kaple P.Marie C)

V obci z 19. století. K Panně Marii se váže několik místních pověstí, zejména o jejím zjevení v r. 1210. Od těchto pověstí odvozuje svůj vznik i nedaleký křtinský barokní chrám.

 

Kaple Nalezení Madony Křtinské C)

1875

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Bukovinka_kaple.JPG/800px-Bukovinka_kaple.JPG

 

[Hřbitov] C)

Kolem vyhořelého kostela

 

Hřbitov C)

Na okraji obce

 

Památník padlým C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Bukovinka_-_pomnik.jpg/800px-Bukovinka_-_pomnik.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Brno venkov

1961 Okres Blansko

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bukovinka

Historie obce C)

První zmínka pochází z roku 1268, druhá písemná zmínka je z roku 1283. Obě zmínky jsou spojeny s rodem pánů z Ceblovic. V první zmínce Hartman z Holštejna (z rodu pánů z Ceblovic) daroval zábrdovickému klášteru (dnes součástí Brna) ves Bukovinku. V druhé zmínce daroval ves Bukovinku i s lesy a kostelem. Z toho lze usoudit, že původní románský kostel, ze kterého se dodnes zachovala jen polorozbořená kaple, byl postaven mezi roky 1268 a 1283.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 430

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (23.12.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.12.2015