Kód CZ

Březina

Připojena: Proseč

[Zvonice] C)

vedle dnešního obecního úřadu, byla v roce 1912 zbourána.

 

 

Výklenková kaplička C)

U silnice na Křtiny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Bo%C5%BE%C3%AD_muka_u_silnice_mezi_obcemi_K%C5%99tiny_a_B%C5%99ezina%2C_okres_Brno-venkov.jpg/800px-Bo%C5%BE%C3%AD_muka_u_silnice_mezi_obcemi_K%C5%99tiny_a_B%C5%99ezina%2C_okres_Brno-venkov.jpg

 

Boží muka C)

 

 

Památník padlým C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/B%C5%99ezina_-_pamatnik.JPG/800px-B%C5%99ezina_-_pamatnik.JPG

 

Škola C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Brezina_-_narodni_skola.JPG/1280px-Brezina_-_narodni_skola.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Brno venkov

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Březina se poprvé připomíná v zemských deskách k roku 1365. Tehdy byla poddanskou vsí Čeňka Krušiny z Lichtenburka, pána hradu Ronova. V listině je uvedena jako Brzyezina. Hrad Ronov stával na strmé skále nad řekou Svitavou východně od Útěchova. Byl vystavěn kolem roku 1360. Po zániku hradu Ronova v 15. století přešla Březina do blízkého panství novohradského (Páni Černohorští z Boskovic, Nový hrad zbudoval moravský markrabě Jošt v letech 1371–1414). V obci byl usazen v 2. polovině 15. století zeman Jiřík z Březiny, jehož dvůr býval v místech, kde dnes stojí domy č. 9, 10 a 11. Od roku 1604 byla Březina spjata s osudy Pozořic a jejich lichtenštejnské vrchnosti.

K Březině patřila samota Lhotky. Byla založena jako Nové dvory roku 1746. Od roku 1885 patří Lhotky do katastru obce Hostěnice. Na Lhotkách stával panský dvůr, později tam majitelé panství Lichtenštejnové postavili myslivnu a hájenku a r. 1842 budovu, která sloužila lesním dělníkům jako ubytovna. Naposled je koupil hajný Josef Čapek. V posledních letech vzniklo na Lhotkách rekreační středisko, kde je asi 50 chat. Myslivnu s přilehlou zahradou a polem koupily v roce 1977 Královopolské strojírny na zřízení rekreačního střediska pro své zaměstnance, nedávno objekt změnil majitele.

Správu obcí před rokem 1850 vedl rychtář, pudmistr a dva konšelé. Rychtáře schvalovala vrchnost na návrh místních usedlíků, jejich návrhem však vrchnost nebyla vázána. Přísaha rychtářská zněla: “Já, XY, přísahám Pánu Bohu, všem Božím svatým, velebnému a nábožnému knězi, převoru a všem konventu kláštera zábrdovického, pánom našim i dědičným, že chci v mém úřadě rychtářském, věrně, právně a spravedlivě souditi, bohatému i chudému, domácímu i přespolnímu, sirotkům i vdovám křivdy nečiniti ani dopouštěti, panského i obecného dobra hleděti, jak nejdále můj rozum stačit může. Tak mi Pán Bůh pomáhej. Matka Boží a všichni svatí."

Posledním rychtářem v Březině byl Pavel Černohlávek, č. 16. Rychtář v úředních věcech nosil vždy ozdobnou hůl. Pudmistr měl na starosti obecní hospodářství, vybírání daní a dávek a jejich odvod vrchnostenskému úřadu. Konšelé byli ku pomoci rychtáři a pudmistrovi.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

371 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (22.12.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.12.2015