Kód CZ

Bohunice

(Bohonitz)

Kaplička sv. Cyrila a Metoděje D)

Morávkovo náměstí. Kaple pochází z roku 1871. Opravena byla v roce 1992 nákladem 453 tisíc Kčs. Až do poloviny osmdesátých let 20. století se v kapli zvonilo.

kaplička - Morávkovo nám.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

z roku 1722. Opravena byla roku 1992. Památkově chráněno. ulice Lány

sv. Jan Nepomucký - Lányhttp://vilemwalter.cz/dsa/boh/velke/3a.jpg

 

Socha sv Inocence D)

Velmi hodnotná barokní socha papeže Inocence XI. pochází z roku 1724. Opravena roku 1998. Památkově chráněno. ulice Dlouhá

Inocenc XI. - Dlouháhttp://vilemwalter.cz/dsa/boh/velke/4a.jpg


Boží muka D)
Tato boží muka původně stávala při cestě z Bosonoh do Brna. Jsou postavena na čtvercovém půdorysu a pocházejí patrně z 18. století. Památkově chráněno. v areálu FN Brno

boží muka - areál FN Brno

 

Kamenný kříž D)
Kříž dal roku 1857 postavit Josef Morávek na památku tragické události. ulice Lány

Morávkův kříž - Lány

 

Kamenný kříž D)
Kříž pochází z druhé poloviny 19. století. Opraven roku 1995. Památkově chráněno. Jihlavská ulice

kříž - Jihlavská

 

Železný kříž D)
Tento kříž nechal postavit František Loždinka roku 1879. Opraven roku 1994. v areálu FN Brno

Loždinkův kříž - areál FN Brno

 

Železný kříž D)

Poněkud zapomenutý kříž mezi zahradami na Červeném kopci pochází patrně z konce 19. století. Červený kopec

kříž - Červený kopec

 

Železný kříž D)

Z kříže, který můžeme dnes vidět už pouze na starých fotografiích, se dochoval pouze sokl. Morávkovo náměstí

torzo kříže - Morávkovo náměstí

 

[Železný kříž] D)

Hlavní kříž zrušeného bohunického hřbitova, který se zde nacházel v letech 1884 až 1974, kdy byl zlikvidován v souvislosti s výstavbou sídliště. ulice Havelkova

kříž - Havelkova

 

[Smírčí kámen] C)

 

 

Smírčí kámen C)

Smírčí kámen č.1280.jpg

 

Smírčí kámen C)

Smírčí kámen č.1281.jpg

 

Pomník Eduarda Babáka C)

E.Babák.jpg

 

Plastika C)

Na Campus square

2013 Masaryk University Campus 20680.JPG

 

Plastika C)

Areál Masarykovy univerzity

2013 Masaryk University Campus 20823.JPG

 

Plastika C)

Areál Masarykovy univerzity

2013 Masaryk University Campusy 20535.JPG

 

Plastika C)

Areál Masarykovy univerzity

2013Masaryk University Campus 20623.JPG

 

Plastika C)

Areál Masarykovy univerzity

2013Masaryk University Campus 20858.JPG

 

Pomologický ústav C)

Bývalý Pomologický ústav v Brně-Bohunicích, Lány 161.jpg

 

Campus square C)

Brno, budovy vedle MZA.JPG

 

Campus Masarykovy univerzity C)

Brno - Masaryk University Campus II.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Brno

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Brno-Bohunice – znak

Historie obce C)

Bohunice mají spíše městský charakter a zvlněnou krajinu se znatelnými výškovými rozdíly v zástavbě městské části. Tvoří je rozsáhlé panelové sídliště, v jehož středu se nachází zástavba zbytku původní vesnice. Jižně od původní zástavby protéká říčka Leskava. Zajímavostí východní části sídliště je, že jsou zdejší ulice pojmenovány podle svazových republik bývalého Sovětského svazu. Severně od sídliště se na severní straně Jihlavské ulice rozkládá přilehlý rozsáhlý areál zdejší fakultní nemocnice, který zasahuje i na území sousední městské části Brno-Starý Lískovec, a sousední vysokou zdí obehnaný areál zdejší vazební věznice, od něhož se směrem na východ nachází budova zdejšího nákupního centra Kaufland.

První zmínka o Bohunicích je ze září 1237. Malá okrajová část (pozemky patřící původně ke Starému Brnu) moderního katastru Bohunic byla připojena k Brnu už 6. července 1850, avšak katastr tehdejší obce Bohunic až 16. dubna 1919. V souvislosti s rozsáhlou katastrální reformou Brna ze druhé poloviny 60. let 20. století došlo také ke znatelným úpravám katastrálních hranic Bohunic: celá východní část katastru s velkou částí areálu Kohnovy cihelny a pozemků kolem Brněnského krematoria, dále o svoji část Nového Lískovce, jakož i zalesněné území východně od něho; pro změnu získaly část katastru Horních Heršpic a od Lískovce zástavbu na západní straně Humenné ulice. Koncem 60. let 20. století bylo rozhodnuto vybudovat v nevyužitých částech Bohunic a Starého Lískovce sídliště pro 30 000 lidí, jehož výstavba začala roku 1971 na východě bohunického katastru mezi areálem ústředního hřbitova a zástavbou původní obce, jejíž některé části byly nakonec zbořeny. Výše zmíněná výstavba sídliště na katastrech Bohunic a Starého Lískovce byla též důvodem návrhu na výraznou změnu hranice mezi oběma katastry, která byla projednána s odborem Vnitřních věcí Národního výboru města Brna dne 20. prosince 1978. Bylo navrženo, aby nová hranice vstoupila v platnost k 1. dubnu 1979. K Bohunicím ze Starého Lískovce přešlo necelých 14 hektarů, přičemž většinu nové hranice vytvořila téměř celá ulice Osová, respektive východní okraj silnice v této ulici. Rozloha Bohunic se tím rozrostla z 279,6 hektarů na 293,4 hektarů a hranice mezi oběma katastry se prodloužila z 1108 metrů na 1326 metrů. K 17. únoru 2011 pak vstoupila v platnost další změna hranice mezi Starým Lískovcem a Bohunicemi, tentokrát na křižovatce ulic Osová a Jihlavská, kdy ze Starého Lískovce přešlo k Bohunicím 4221 m², zatímco z Bohunic ke Starému Lískovci jen 3609 m². Ke 12. únoru 2014 nabyla účinnosti menší změna hranice Bohunic a Pisárek a tím zároveň i změna hranice městských částí Brno-Bohunice a Brno-střed v ulici Vinohrady, kdy z Bohunic přešly k Pisárkám (a tím i k městské části Brno-střed) parcely s novými čísly 2334, 2335, 2336 a 2337[2][3], mající dohromady rozlohu 42 m². Tyto k Pisárkám nově připojené pozemky náležely do 60. let 20. století ke k. ú. Staré Brno a Vídeňka.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1463 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (26.11.2015)

D) vilemwalter.cz (26.11.2015)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.11.2015