Kód CZ

Babice nad Svitavou

Kostel sv.Jana Křtitele C)

1448. Jádro kostela, pocházející z roku 1448, je postaveno v gotickém slohu. Přestavba, která pochází z roku 1765, je již slohu barokního. V roce 1876, při další přestavbě, byla nízká kostelní věž zvýšena o 5,5 metru. Kolem kostela se nachází hřbitov. Celý areál je obehnán 2 metry vysokou zdí.

V roce 1994, při opravě střechy kostela, byl vyjmut z věžové báně balík, který zde byl uschován 118 let. V balíku se nacházely listiny z let 1792, 1822, 1828 a 1850, dále 21 rakouských mincí z let 1691–1849, 3 mince francouzské, které neměly vyraženy letopočty, a další mince z let 1858–1870. Po dokončení rekonstrukce, byly do báně navráceny staré listiny a mince. Nově tam byly vloženy mince a listiny z roku 1994. Zpráva obsahovala základní informace o opravách obce, jména zastupitelů obce a jméno zdejšího faráře. Pod listinu se podepsal farář a starosta obce.

 

Fara C)

 

Hřbitov C)

 

Kamenný kříž C)

Před hřbitovem

 

Obrázek C)

Nedaleko Srnčí studánky

 

Busta Josefa Hybeše C)

 

Památníček Antonína Ševčíka C)

1852-1905, který v onom místě zahynul pod vozem

 

Památník Josefa Decretta C)

1774-1841, 1929

 

Památník padlým 1914-18 C)

 

Pomník Rudé armády C)

Kde je pochováni19 vojáků, kteří padli v bojích o vesnici.

 

Pomník Sovětským letkyním C)

25.4.1945 zde bylo sestřeleno letadlo La-7. Dle nálezů v místě dopadu se usuzovalo, že jej pilotovala žena a tak byl obcí v roce 1960 postaven pomníček letkyním. V roce 1978 byl proveden archeologický průzkum  a z kosterních pozůstatků bylo zjištěno, že pilotem byl muž. Dle evid.čísla na nalezené části křídla bylo zjištěno, že se jednalo o gardového poručíka Alexeje Ivanoviče Menšikova. Jeho ostatky byly následně pohřbeny u památníku Rudé ermády v obci.

 

 

Erb C)

Na obecním hostinci

 

Pamětní deska Jaroslava Marchy C)

Na rozhledně, 1880-1961

 

[Tvrz Hrádek] C)

Vypálena 1645 švédskými vojsky, která dobývala Nový hrad

 

Alexandrova rozhledna C)

Na konci 19. století postavená kamenná Alexandrova rozhledna tyčící se nad svitavským údolím je dominantou města Adamov, přestože se nachází v lesích na okraji katastru. Upravena a zrekonstruována 2008

 

 

Škola C)

1906

 

Čihadlo C)

Přírodní rezervace

 

Srnčí studánka C)

V přírodní rezervaci Čihadlo

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Brno venkov

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Babice nad Svitavou

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (4.8.2015)

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.8.2015