Kód CZ

Žďár

Kaplička C)

 

Kamenný kříž C)

Před kaplí 1906

 

Železný kříž C)

 

Dělnický dům C)

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 1850 Politický okres Boskovice, soudní okres Blansko

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371, kdy na ní Oldřich z Boskovic nechal napsat věno své choti. V roce 1540 ves od Jaroslava z Boskovic koupil Bohuslav Drnovský z Drnovic a ta se stala součástí rájeckého panství, které vlastnili od roku 1667 Rogendorfové a od roku 1763 Salmové.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 574

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (26.11.2015)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.11.2015