Kód CZ

Šošůvka

Kaple sv.Václava a svaté Anežky České  Zdroj C)

zkolaudovaná roku 2002

 

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

1887

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/P%C3%ADskovcov%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_%28rok_1887%29.jpg/800px-P%C3%ADskovcov%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_%28rok_1887%29.jpg

 

Železný kříž  Zdroj C)

z roku 1855

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_roku_1855%2C_%C5%A0o%C5%A1%C5%AFvka%2C_okres_Blansko.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_roku_1855%2C_%C5%A0o%C5%A1%C5%AFvka%2C_okres_Blansko.jpg

 

Železný kříž  Zdroj C)

Kříž u Šošůvky srpen 09.jpg

 

Kříž  Zdroj C)

Polní tzv. "bílý vytvořený zdejším Bratrstvem živého růžence roku 1905.

 

Dřevěný kříž  Zdroj C)

U cesty ke kapli

 

Památník  Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Pam%C3%A1tn%C3%ADk%2C_%C5%A0o%C5%A1%C5%AFvka%2C_okres_Blansko.jpg/800px-Pam%C3%A1tn%C3%ADk%2C_%C5%A0o%C5%A1%C5%AFvka%2C_okres_Blansko.jpg

 

Větrný mlýn  Zdroj C)

Trosky

 

Pramen "na Troubkách" Zdroj C)

ze kterého byl veden trativod do dnes již zaniklého hradu Holštejna

 

 

Zpět na okres

Panství

 1850 Politický okres Boskovice, soudní okres Blansko

1961 Okres Blansko

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374, kdy Mikuláš z Petrovic připsal manželce Dorotě ve vsi Šošůvka jeden lán. Další zápis pochází z roku 1437, kdy Vok V. z Holštejna prodává Hynkovi z Valdštejna holštejnské panství, k němuž patří i tři lány v Šošůvce. Část vsi patrně náležela k otaslavickému panství, protože ji po smrti svého nevlastního bratra Jana Pušky z Kunštátu nejml. zdědila jeho nevlastní sestra Machna z Valdštejna. Ta roku 1463 pohání Půtu ze Sovince a Doubravice, který v té době vlastnil hrad Holštejn, že jí protiprávně drží vsi Sloup, Šošůvku, Gadišinu, Bohdalůvku, Svatoňůvku, Vaňkouš, Hartmanice a les Bič.

Koncem 15. století měl v Šošůvce majetek Jakub ze Šárova, který ho prodal roku 1491 Ludmile z Kunštátu, jež byla manželkou Vratislava z Pernštejna. Ves se tak stala součástí plumlovského panství. V roce 1587 koupil vesnice Sloup, Šošůvku a pustou ves Bohdalevsko Bernard z Drnovic na Rájci. Od této doby se stala obec součástí rájeckého panství, které vlastnili od roku 1667 Rogendorfové a od roku 1763 Salmové.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

728 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (18.1.2015)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.10.2016

Předchozí editace: 18.1.2015