Kód CZ

Ostrov u Macochy

Kostel sv.Maří Magdalény C)

farní kostel Maří Magdalény

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

 

Větrný mlýn C)

Zděný, válcový, holandského typu, 2.pol.19.stol., 1865 ?, s pův.vybavením

File:Větrný mlýn v Ostrově u Macochy.JPG

 

Propast Macocha C)

 

Jeskyně Balcarka C)

 

Císařská jeskyně C)

 

 

Zpět na okres

Panství

 1850 Politický okres Boskovice, soudní okres Blansko

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Počátky historie městysu Ostrova jsou spojeny s pány z Holštejna, kteří od poloviny 13. století kolonizovali tuto oblast Drahanské vrchoviny. První písemná zmínka o obci pochází ale až z roku 1349, kdy byl Ostrov uváděn pod německým názvem Preterslag. V roce 1371, kdy Vok II. z Holštejna zapsal věno na holštejnských vsí své manželce, se vesnice nazývala jako Ostrow. Obec však nebyla pouze majetkem pánů z Holštejna, ale její část držel vladycký rod, který se po Ostrově psal. V roce 1415 se uvádí ostrovský panský dvůr, na kterém připsal věno své manželce Jiří z Holštejna a Jedovnic, bratr Voka IV. z Holštejna. V roce 1437 koupil vesnici Ostrov s kostelem, farou a dvěma rybníky jako součást holštejnského zboží Hynek z Valdštejna. Po roce 1459 se na držení Ostrova krátkodobě vystřídali páni ze Sovince a Doubravice, Černohorští z Boskovic, z Popůvek, z Rychemberku a ze Zdenína. Roku 1567 koupil vesnici Bernard Drnovský z Drnovic a Ostrov se tak stal součástí rájeckého panství. Od roku 1661 vlastnili Ostrov Rogendorfové, od roku 1763 Salmové.

Počátkem 17. století bylo v Ostrově 42 domů, po třicetileté válce z nich bylo 9 pustých. Školní docházka byla v obci zavedena roku 1785. V roce 1815 byla postavena škola. Roku 1912 byl Ostrov povýšen na městys. Zásluhou starosty a významného celostátního lidoveckého politika Josefa Šamalíka byla roku 1923 objevena a poté zpřístupněna jeskyně Balcarka. V roce 1930 byla pro veřejnost otevřena i Císařská jeskyně.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1234 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.cz (17.1.2015)

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.1.2015