Kód CZ

Olomučany

Kostel Božského srdce Páně C)

Kostel Božského srdce Páně (2008)

 

Lesnický Slavín C)

V adamovských lesích tvoří unikátní řada pamětních desek i větších pomníků (např. Máchův památník) a kamenných portálů studánek, vzniká od roku 1929, kdy došlo k jeho založení.

 

                Máchův památník C)

                V Lesnickém slavně

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/M%C3%A1ch%C5%AFv_pam%C3%A1tn%C3%ADk.jpg/800px-M%C3%A1ch%C5%AFv_pam%C3%A1tn%C3%ADk.jpg

 

Čertův hrádek C)

Zřícenina

 

Nový hrad C)

zřícenina hradu založeného v roce 1366. V současné době probíhá její postupná rekonstrukce.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Novy_hrad_%28Olomucany%291.jpg/800px-Novy_hrad_%28Olomucany%291.jpg

 

 

Starý hrad C)

zřícenina hradu o jehož minulosti jsou spory. Nedaleko Nového hradu.

 

Železniční tunel C)

 

 

Zpět na okres

Panství

 1850 Politický okres Boskovice, soudní okres Blansko

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346, kdy hrad Olomučany vlastnili Jindřich, Pertold a Čeněk z Lipé. Archeologické nálezy na katastru naší obce jsou dokladem toho, že území bylo osídleno již v 8. a 9. století. Obyvatelé se v té době zabývali výrobou železa, neboť v katastru obce se vyskytovala železná ruda a dostatek dřeva na její tavení. Ruda se kutala až do konce 17. století pro hutě a hamry v Blansku a Adamově. Taktéž kácení lesa a pálení uhlí bylo zaměstnání občanů od založení obce. Dokladem toho je pečeť z roku 1353, na níž jsou znázorněny dvě zkřížené sekery.

Vývoj obce byl úzce spjat s osudy Nového hradu. Jako součást novohradského panství je vesnice uváděna roku 1562, kdy ji vlastnil Albrecht Bučovický z Boskovic. V obci se projevily následky válek, nemocí a jednání tehdejší vrchnosti. Nový hrad často měnil své majitele, především od dob svého založení v roce 1371, až do roku 1597, kdy přešel do držení rodu Liechtensteinů. V roce 1645 se Nového hradu zmocnila švédská vojska, která hrad vyrabovala a vypálila. Tyto události jsou spojeny s největším úpadkem obce.

Po oživení obce zde byla v roce 1666 vybudována sklářská huť, kde se vyrábělo mnoho sklářských výrobků. Výdělky dělníků byly malé a tak dochází k jejímu úpadku a v roce 1712 k úplnému zániku.

V první polovině 18. století v Olomučanech založili Petr Eugen Selb a Carl Gustav Lenk dílnu na výrobu hliněného nádobí.[2] Dílnu v roce 1848 prodali a nový majitel nejdříve pokračoval ve výrobě tzv. hnědého zboží. Ještě před rokem 1871 však začal s výrobou kamenin, sporáků a kamen. V dalších letech byla započata výroba vzácného majolikového zboží. Olomučanská keramika postupně nabývala světového věhlasu. Byla oceněna zlatou medailí ve Vídni a její výrobky jsou umístěny v britském muzeu v Londýně. Krásná práce skutečných lidových umělců, proslavila Olomučany v celé Evropě. 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1439

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (18.1.2015) (Olomoučany, Adamov)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.1.2015