Kód CZ 11395

Olešnice

(Oels)

Kostel sv.Vavřince Zdroj 2) Zdroj C)

1839, klasicistní, věž 1882 původní středověký farní kostel na náměstí zničen požárem roku 1827, v letech 1827-1839 na jeho místě s využitím části zdí vystavěn kostel, zasvěcený tehdy sv. Leopoldu, zvony z roku 1835, věž, původně brána středověkého opevnění kostela (ve dvou spodních úrovních, pod omítkou dochován gotický lomený oblouk vjezdu) zvýšena a upravena roku 1882

Olešnice(okrBlansko)-kostel-na-náměstí2013d.jpg Olešnice(okrBlansko)-kostel-na-náměstí2013a.jpg

 

Fara

 

Kostel sv.Mikuláše Zdroj 2)

Hřbitovní. Přestavba z r.1723, úpravy 1852

Olešnice, kostel sv. Mikuláše.JPG Olešnice(okrBlansko)-Mikuláš2013.jpg

 

Evangelický kostel Zdroj 2)

Severně od náměstí 1860-4

Olešnice-evangelický-kostel2015j2.jpg

 

Socha sv.Václava Zdroj C)

U kostela sv.Vavřince

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Socha_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_za_kostelem%2C_Ole%C5%A1enice%2C_okres_Blansko.jpg/800px-Socha_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_za_kostelem%2C_Ole%C5%A1enice%2C_okres_Blansko.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj 2)

1831, na náměstí

Olešnice(okrBlansko)-kříž-na-náměstí2013.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Jižně od města, 1890

 

Železný kříž Zdroj C)

U cesty na Trpín

 

Boží muka Zdroj 2)

1805, na bojišti třicetileté války, mezi Olešnicí a Ústupem

Boží muka u Olešnice.JPG

 

Kašna Zdroj C)

U kostela

Olešnice(okrBlansko)-kašna-na-náměstí2013b.jpg

 

Pumpa Zdroj C)

Na náměstí

Olešnice(okrBlansko)-pumpa-na-náměstí2013.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

Olešnice(okrBlansko)-památník-Trpínská-ulice2013.jpg

 

Pamětní deska Zdroj 2)

Augustin Neuman, historik, 1891-1948

Olešnice(okrBlanko)-Augustin-Neumann2014.jpg

 

Busta Karla Čápka Zdroj C)

Busta - Karel Čápek, Olešnice, okres Blansko.jpg

 

Pamětní deska Zdroj C)

Na místní divadlo

 

Pamětní deska Zdroj C)

Obětem komunismu

Olešnice(okrBlansko)-obětem-komunismu2013.jpg

 

[Tvrz Crhov] Zdroj C)

(2 km JV) - vznikla pravděpodobně již v době kolem poloviny 14. století, kdy se po ní píší členové významného vladyckého rodu z Drnovic. Výslovně se však připomíná teprve roku 1486, kdy ves a tvrz Crhov s dvorem vlastnil Jan Děvečka z Herštejna. V zahradě za domem č. 28 se dodnes dochovaly stopy mělkého příkopu. Vlastní stavba tvrze stávala v místech domů č. 30, 31 a 63.

 

Zámek Lamberk Zdroj C)

pocházející z konce 17. století nacházející se asi 1,5 kilometru severozápadně od obce. Zámek dal kolem roku 1700 postavit majitel kunštátského panství hrabě Jan Maxmilián Lamberg (1678–1733). Již tehdy tvořil spolu s hospodářskými budovami uzavřený komplex šestiúhelného půdorysu. Dvůr se zámkem nahradil starší objekt tzv. Černohausova dvora, vystavěného úředníkem kunštátského panství Davidem Černohausem z Neudorfu na počátku 17. století. Zámek byl částečně přestavěn v průběhu třetí čtvrtiny 18. století a současně ztratil dosavadní rezidenční charakter. Nadále sloužil především jako lesní úřad kunštátského panství. V budovách bydlelo úřednictvo kunštátského velkostatku. Patrová barokní budova byla v minulosti částečně modernizována na byty, sklady a kanceláře, modernizace se však nedotkla interiéru přízemí, kde se dochovaly původní klenby z přelomu 17. a 18. století. Ve druhé polovině 20. století náležel zámek JZD a značně zchátral. Poté byl v nájmu holandské rodiny, která ze střešní krytiny vyráběla květináče a prodávala je do Holandska.

Lamberg.JPG

 

Radnice Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Radnice%2C_Ole%C5%A1nice%2C_okres_Blansko.jpg/800px-Radnice%2C_Ole%C5%A1nice%2C_okres_Blansko.jpg

 

Dům č.p.16 Zdroj C)

Olešnice(okrBlansko)-ulice-z-náměstí-s-domem-čp16-2013.jpg

 

Dům č.p.156 Zdroj C)

Olešnice(okrBlansko)-dům156-nakřivo2014.jpg Starý dům vedle kulturního domu, Olešnice, okres Blansko.jpg

 

Chalupa č.p.243 Zdroj 2)

roubená 1./2 19.stol.

 

Muzeum modrotisku Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Modrotisk_Danziger%2C_Ole%C5%A1nice%2C_okres_Blansko.jpg/1024px-Modrotisk_Danziger%2C_Ole%C5%A1nice%2C_okres_Blansko.jpg

 

Rozhledna Zdroj C)

Olešnice rozhledna.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Boskovice, soudní okres Kunštát

1961 Okres Blansko

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Olešnice

Historie obce Zdroj C)

Připomínána k r.1073, jako městečko 1360. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1073 z falza z 12. století. První oficiální záznam je z roku 1348. Roku 1759 došlo ke sloučení německé a moravské strany městečka, zároveň obě strany uzavřely dohodu o vedení společného obecního jmění, když do té doby byly obecní účty vedeny odděleně. Od 14. století městečko, 15. prosince 1999 povýšení na město.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1826 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (12.12.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.12.2016

Předchozí editace: 6.4.2011