Kód CZ

Okrouhlá

Osada: Malkov

Zvonice Zdroj C)

Zvonice

 

Kamenný kříž Zdroj C)

1803

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U cesty na Melkov

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_cesty_na_Melkov%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_cesty_na_Melkov%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U cesty na Melkov

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_odbo%C4%8Dky_k_h%C5%99i%C5%A1ti%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_odbo%C4%8Dky_k_h%C5%99i%C5%A1ti%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg

 

Znak hradišťských opatů

Na čp 1.

 

 

Zpět na okres

Panství

 1850 Politický i soudní okres Boskovice

1961 Okres Blansko

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Okrouhlá

Historie obce

Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1447. Dle tradice stávala Okrouhlá mezi nynější vsí a obcí Benešov na nejvyšším místě u Karličkovy luže. Obec odedávna patřila k Šebetovskému panství a tvořila část panství kláštera Hradišťského u Olomouce. V roce 1490 opat Jan, mimo jiné, tehdejší obec zastavil vladykovi Jindřichovi z Jezer a z Ptení. Později byla ves přifařena do Knínic. Také školou patřila do Knínic, odkud sem potom docházel pomocník. Od roku 1850 je součástí obce osada Melkov, ležící asi 1 kilometr západním směrem od obce. Kříž na návsi u zvonice je jedinou kulturní památkou v obci. Ves velmi utrpěla požárem roku 1885, kdy bylo zničeno více jak 30 domů a v roce 1903 12 domů.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 312

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (1.12.2016)

 

 

Kód CZ

Melkov

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Západně od  Melkova

 

Železný kříž Zdroj C)

V Melkově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_Melkov%C4%9B%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_Melkov%C4%9B%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg

 

Boží muka Zdroj C)

V Melkově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Bo%C5%BE%C3%AD_muka_v_Melkov%C4%9B%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg/800px-Bo%C5%BE%C3%AD_muka_v_Melkov%C4%9B%2C_Okrouhl%C3%A1%2C_okres_Blansko.jpg

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.12.2016