Kód CZ 6823

Kochov

Kostel sv.Jiří Zdroj 2)

Románsko gotický , konec  13.stol, přestavby z 16.a 19.stol

Church of Saint George (Kochov)3.JPG

 

Hřbitov Zdroj C)

Kolem kostela

 

Zpět na okres

Panství

 1850 Politický i soudní okres Boskovice

1961 Okres Blansko

Část Letovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1274

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 312

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (24.10.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.10.2016

Předchozí editace: 26.1.2014