Kód CZ 905

Bořitov

(Borstendorf)

Kostel sv.Jiří Zdroj 2) Zdroj C)

Románská loď, úpravy 1840-58. nástěnné malby 2.čtvrtina 13.stol. pozdně románská stavba z doby kolem roku 1200. Nejstarší částí je loď kostela. Věž byla přistavěna roku 1305. Při opravách byla zvyšována a její dnešní podoba pochází z roku 1840. V době husitských válek byl bořitovský kostel pobořen a čekaly ho rozsáhlé opravy. V roce 1480 byla přistavěna kaple svaté Anny. Dále byl tehdy omítnut vnitřek i vnějšek kostela. Některé křídové kvádry nosných zdí musely být vyměněny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Kostel_sv._Ji%C5%99%C3%AD.JPG/800px-Kostel_sv._Ji%C5%99%C3%AD.JPG

 

Fara

 

Socha sv. Václava Zdroj C)

Socha sv. Václava

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

 

Socha sv. Cyrila Zdroj C)

Na průčelí kostela ve výklenku

 

Socha sv. Metoděje Zdroj C)

Na průčelí kostela ve výklenku

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U křižovatky na Lysice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Bo%C5%99itov%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG/800px-Bo%C5%99itov%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG

 

Sousoší husitských bojovníků Zdroj C)

skalní reliéfy Jana Husa, Jana Žižky a Prokopa Holého. vytvořeno rodákem z obce Bořitov Stanislavem Rolínkem v roce 1927. Dílo se nachází v lese na úbočí západní strany Velkého Chlumu, Stanislav Rolínek vytesal sousoší pomocí hasičské sekerky a poloviny nůžek na stříhání ovcí. Památka byla v roce 1996 rekonstruována a je volně přístupná.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Rolinek_Boritov.JPG/800px-Rolinek_Boritov.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Boskovice, soudní okres Blansko

1961 Okres Blansko

2003 Pověřený MěÚ a ORP Blansko

 

znak obce Bořitov

Historie obce

První historická zmínka o Bořitovu pochází z falza ze 13. století, které obec datuje do roku 1173.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1260 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (20.10.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.10.2016