Kód CZ

Tatouňovice

Vlkov

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Benešov, s.o.Benešov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

110 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace