Polná

(Hirschfeld)

Osada: Podílná, Franky

 

Kaplička

1792

 

Boží muka

v nedávné době restaurována

 

Železný kříž

v nedávné době restaurován

 

Boží muka

směrem k Hazlovu

 

Smírčí kříž

u výjezdu z Polné, na křižovatce Hazlov/Libá. Latinský kříž, erozí jen málo poškozený, nesoucí na přístupnější straně vryp meče a na odvrácené straně malý latinský křížek. Rozměry: 11x92x19 cm. Stojí u rozcestí z Polné do Táborské, vedle rozvalin božích muk.

  http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/polna01.jpg

 

Smírčí kříž

U státní hranice žulový kámen, jenž připomíná řecký kříž. Žulový plochý kámen, jen vzdáleně připomínající řecký kříž. Není uveden v žádném soupisu a je nutno ho brát v úvahu s pochybností. Rozměry: 101 x 120x25 cm. Stojí přesně na státní hranici u hraničního kamene č. 9/8.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/polna02.jpg


Smírčí kříž

Původně latinský kříž, dnes jen o jednom rameni. O místě se vypráví, že zde zabil sedlák ovčáka, a proto se petroglyf na objektu vykládá někdy jako motyka a jindy jako sekera. Oba předměty mohou být vražedná zbraň. Rozměry: 140x8Ox29 cm. Stojí na západ od Polné, vlevo u cesty ke státní hranici.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/polna03.jpg

 

Smírčí kříž

Torzo kříže bez ramen s ondřejským křížkem mezi uraženými rameny. Jeho podobu nám zachovala fotografie neznámého autora, která je uložena v karlovarském archivu. Roku 1933 jej nakreslil Karel Šrámek. Rozměry: 100x45 cm. Stával za Polnou, blízko odbočky do Táborské. Dosud nebyl nalezen.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/polna04.jpg

 

Usedlost

Přízemní, hrázděná s obrazem Panny Marie a s kapličkou, pocházející z roku 1792

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Aš

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Hazlova

 

Historie obce >>

První zmínka o vesnici pochází z roku 1307, kdy spolu s Lipnou, Franky a Podílnou tvořili jeden celek, náležející Zedtwitzům z Libé. V roce 1850 přechází Polná do ašského okresu. Později se stává samostatnou obcí, do které spadají ještě samoty Podílná a Franky. V současné době spadá vesnice pod obec Hazlov. Na konci 19. století žilo v obci kolem 640 obyvatel. Po 2. světové válce a vysídlení německých obyvatel zůstala Polná téměř prázdná. Vytvoření hraničního pásma navíc zavinilo stržení několika domů. V blízkosti Polné byla vystavěna budova Pohraniční stráže.

 

rok

obyv

1850

587

1927

519  N

1930

524

1947

117

1961

139

1970

101

2001

45

  

literatura a prameny

Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

cs.wikipedia.org 

 

 

Podílná (Halbgebäu)

 

 

Franky (Frankenhaus)

 

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 5.2.2012