(Asch)

Katastrální území

 

12.stol.Chebsko, panství Neuberg

1331 Ašsko

1654 Ašsko

1720 Culmbašské markrabství

1777 přiřazeno k českým zemím

1847 Loketský kraj, panství Aš

1850 okres Aš

1868 politický okres Aš

1938 Velkoněmecká říše, p.o. Asch

1945 politický okres Aš

1949 o.Aš

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad Aš

 

[Zámecká kaple]

v budově starého zámku, 1702

 

[Evangelický kostel Nejsv.Trojice]

1622, přestavěný ve stylu saského baroka 1747-49, pojal celkem 2500 osob, při opravě 1960 vyhořel a jeho zříceniny byly po roce 1970 odstraněny

 

Kostel sv.Mikuláše

1630 při švédském vpádu zanikl starší kostel, na jeho místě postaven dřevěný, 1780 nahrazen pozdně barokní novostavbou. Dnešní neorenesanční z let 1867-71

 

Modlitebna českobratrské církve evangelické

po 1947

 

Modlitebna církve československé husitské

Před 1938

 

Modlitebna židovská

1945-49

 

Komenda řádu Německých rytířů

Před 1319

 

Fara

Již 1270

 

Salva Guardia

Památník na osvobození města od ubitovací vojenské povinnosti, barokní toskánsko dórská edikula s tesaným císařským znakem 1724

 

Kašna

Na náměstí

 

Památník Martina Luthera

Bronzový, 1883, J.Rössner

 

Kašna se sochou J.W.Goetha s reliéfem na soklu

J.Watzak, 1932

 

[Tvrz]

V části Mikulov, kol.pol.14.stol, zanikla po 1534

 

[Starý zámek]

V části Mikulov, 1534 sídlo Tomáše Dressela, 1814 vyhořel

 

[Dvůr Vorwerk]

přebudovaný po zničení starého zámku na panské sídlo, zbořen 1977

 

[Radnice]

Barokní samostatně stojící, 1733, stav.A.Pfeffer, shořela 1814

 

Radnice

1815-16 znovu postavena podle původních plánů jako kopie, 1885 zvýšena o patro a novorenesanční přestavěna, po r.1945 muzeum a později knihovna

 

Mlýn

 

Mlýn

 

Mlýn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie obce

Kód CZ 99

První zmínka o trhové vsi 1270. Ve 2./2 19.stol. se rychle rozrůstala výstavba a město se stalo průmyslovým centrem. Ve 2./2 20. stol., po vysídlení německého obyvatelstva, bylo centrum plošně zbořeno. Dochovalo se jen několik bloků a vilová zástavba

 

 

 statistika 

 

 obyv

 domů

1677

5976 (n)

 

1771

 

 373

1805

 

511

1843

 

609

1921

 19.525 N

1590

1930

22.930 N

1996

1950

 10.748

 

1961

9.607

 

1988

 

 

1991

11.410

1397

2001

 

 

 

 

 

 

www odkazy

 

 

literatura a prameny

Karel Kuča , Města a městečka v Č. na M. a ve S.

Karel Kuča , Atlas památek

E.Poche , Umělecké památky Čech I

 

 

fotografie