Kod CZ:

(Asch

Místní části: Juchhe, Háj, Mikulov

[Evangelický kostel Nejsv.Trojice]

1622, přestavěný ve stylu saského baroka 1747-49, pojal celkem 2500 osob, při opravě 1960 vyhořel a jeho zříceniny byly po roce 1970 odstraněny. S východní hranolovou v horní části polygonální věží. Uvnitř vestavěná dřevěná empora. Zařízení 1751-6

 

Kostel sv.Mikuláše

1630 při švédském vpádu zanikl starší kostel, na jeho místě postaven dřevěný, 1780 nahrazen pozdně barokní novostavbou. Dnešní neorenesanční z let 1867-71. Zařízení neorenesanční.

  

 

Modlitebna českobratrské církve evangelické

po 1947

 

Modlitebna církve československé husitské

Před 1938

 

Modlitebna židovská

1945-49

 

Komenda řádu Německých rytířů

Před 1319

 

Fara

Již 1270, evangelická

http://img.fotoalba.centrum.cz/img11/505/24270505_4_zgnmwxh.jpg

 

Fara

evangelická

http://zapadocesky-seniorat.evangnet.cz/wp-content/uploads/2010/10/as-150x150.jpg

 

Hřbitov

Ve zdi 7 náhrobků z konce 16.-18.stol.

 

Smírčí kříž

s oblými rameny, v noze přeražený a odborně opravený. Rozměry: 109x86x 18 cm. Byl několikrát přemístěn. Stával na Křížové louce, později u cesty na centrální hřbitov. V roce 1983 byl nalezen na pozemku popisného čísla 10 v Klicperově ulici a po opravě r. 1985 byl přesunut zpět k hřbitovní cestě.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/as01.jpg

Smírčí kříž

Robustní kříž o jednom rameni. Rozměry: 100x85x25 cm. Stával u staré cesty z Mokřin do Aše a byl povozy často poškozován. Proto byl dvakrát přemístěn. Dnes stojí na pozemku ZŠ v Hlávkově ulici v Aši.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/as02.jpg

Smírčí kříž

Nazad nachýlený žulový kříž se stopami po zásazích střel Rozměry: 106x :2x20 cm. Stojí asi 0.5 km západně od Kvapilovy ulice, na prameništi ašské vodárny v Krásné.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/as03.jpg

Smírčí kříž

Jen málo poškozený, dobře kamenicky opracovaný kamenný kříž. jehož rozměry, ačkoli byl mnohokrát popsán, neznáme. Jeho podobu namaloval Karel Šrámek (1933) a fotografoval neznámý autor, jehož negativy byly nalezeny v karlovarském archivu. V té době stál asi 300 m od zastávky Aš - předměstí na cestě k vodárně. V současnosti nebyl nalezen.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/as04.jpg

 

Smírčí kříž

Další z kamenných křížů. jejichž podoba se zachovala jen na negativech v karlovarském archivu. V literatuře byl několikrát popsán, naposledy v roce 1940. Rozměry: 55x40 cm. Stál západně od budovy gymnasia u cesty do Prexu v SRN. V poválečných soupisech památek se již nenalézá.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/krize/as05.jpg

 

[Kašna]

Na náměstí

 

Památník Martina Luthera

Jediný pomník Luthera v bývalé monarchii. Byl odhalen v roce 1883 u příležitosti 400. výročí narození Luthera. Autorem dvoumetrové sochy je J. RössnerNorimberka, nachází se v těsném sousedství památníku evangelického kostela.

 

Kašna se sochou J.W.Goetha s reliéfem na soklu

Časté zastávky J. W. Goetha v Aši při jeho cestách do Čech v letech 1806 – 1823 vedly nejdříve ke zhotovení pamětní desky, která byla umístěna na hotelu Pošta. V roce 1932 byl uprostřed Tržního náměstí odhalen Goethův pomník s kašnou. Autorem sochy byl chebský rodák, profesor Johannes Watzal. Reliéfy na podstavci představují výjevy z Goethových děl. Na severní straně jsou uvedeny letopočty Goethových zastávek v Aši.

 

Pramen Halštrova

Památník nad pramenem Halštrova zřízený roku 1898 Vogtlandským horským a turistickým spolkem.

 

Památník Jahna

Prostranství upraveno, sokl bez busty.

 

Pamětní deska Fridricha Schillera

 

Památník padlým

Postaven 1893, 1927 rozšířen o 10 desek se jmény objetí 1.sv.války

  

 

Památník Theodora Körnera

1913

 

 

Socha Josefa II.

1883, zničena 1920 českými legionáři

 

[Dvůr Vorwerk]

přebudovaný po zničení starého zámku na panské sídlo, zbořen 1977

 

[Radnice]

Barokní samostatně stojící, 1733, stav.A.Pfeffer, shořela 1814

 

Radnice

1815-16 znovu postavena podle původních plánů jako kopie, 1885 zvýšena o patro a novorenesanční přestavěna, po r.1945 muzeum a později knihovna

 

Rozhledna

Postavena byla na vrcholu Háje v letech 1902-1903 podle projektu drážďanského architekta W. Kreise. 36 metrů vysoká věž se stala charakteristickou dominantou městského panoramatu

 image020

 

Škola

 

Škola

radniční

 

Škola

1.základní

 

Škola

2.základní

 

Gymnásium

 

Syrotčinec

 

Lázně

 

Spořitelna

městská

 

Spořitelna

okresní

image029

 

Střelnice

1814, přestavěna 1890 a 1930

  

 

Jatka

 

Okresní soud

 

Mlýn

image036

 

Mlýn

Baumgärtel

image038

 

Mlýn

Bäumel

image040

 

[Hostinec u červeného koně]

Zum Roten Ross

 

 

Restaurace

Zum Tell

 

Restaurace

Maro Künzel

 

Sokolovna – Turnhalle

Přestavěna 1920

 

 

Kamenný most

s jediným obloukem o rozpětí 3,25 metru, délce 9,75 metru a celkové šířce 4,6 metru. Výška oblouku je 3,2 metru a celková výška mostu (k hornímu okraji zábradlí) činí šest a půl metru. Most je opatřen zděným zábradlím, šířka samotné mostovky činí 3,5 metru. Most byl postaven v roce 1724 při rozšiřování hřbitova. Poté, co zdejší evangelický kostel vyhořel (1960) a následně byl zbořen a hřbitov zrušen, přestal být most funkční, most se nachází cca 50 m od pomníku M. Luthera.

 

Zpět na okres

12.stol.Chebsko, panství Neuberg

1331 Ašsko

1654 Ašsko

1720 Culmbašské markrabství

1777 přiřazeno k českým zemím

1847 Loketský kraj, panství Aš

1850 okres Aš

1868 politický okres Aš

1938 Velkoněmecká říše, p.o. Asch

1945 politický okres Aš

1949 o.Aš

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad Aš

 

Historie města >>

Kód CZ 99

První zmínka o trhové vsi 1270. Ve 2./2 19.stol. se rychle rozrůstala výstavba a město se stalo průmyslovým centrem. Ve 2./2 20. stol., po vysídlení německého obyvatelstva, bylo centrum plošně zbořeno. Dochovalo se jen několik bloků a vilová zástavba

 

 

 statistika 

 rok

 obyv

 domů

1677

5.976 N

1771

 373

1805

511

1843

609

1921

 19.525 N

1.590

1930

22.930 N

1.996

1950

 10.748

1961

9.607

1988

1991

11.410

1.397

2001

 

www.muas.cz

 

literatura a prameny

1)   Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Karel Kuča , Města a městečka v Č. na M. a ve S.

3)    Karel Kuča , Atlas památek

4)    E.Poche , Umělecké památky Čech I

5)    A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

a)   www.rutrich.de (4.2.2012)

b)   www.muas.cz (4.2.2012)

c)    www.matejovic.webzdarma.cz (4.2.2012)

 

Mikulov

(Niklausberg)

 

[Zámecká kaple]

v budově starého zámku, 1702

 

Salva Guardia

Památník na osvobození města od ubytovací vojenské povinnosti, barokní toskánsko dórská edikula s tesaným císařským znakem 1724, před muzeem

 

[Tvrz]

 kol.pol.14.stol, zanikla po 1534

 

Zámek - Muzeum

1534 sídlo Tomáše Dressela, 1814 vyhořel, po 1880 přestavěn neorenesančně. Patrová budova s polopatrem a mansardovou střechou,. muzeum založeno v roce 1892. V 60. letech 20. století přesídlilo do budovy na Mikulášském vrchu, kde původně stával zámek Zedwitzů. Po rozsáhlé stavební rekonstrukci zde byly ve 2. polovině 80. let otevřeny expozice dějin Ašska a ašského textilního průmyslu

 

 

 

Háj

(Hainberg)

Rozhledna

 

 

(Juchhe)

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.2.2012